• Aktuality

Aktuality

22. června 2024

Zápisy do 1. ročníků

Zápisy do 1. ročníku všech bakalářských studijních programů (Bc.) prezenční i kombinované formy studia se budou konat v úterý 23. 7. 2024. Zápis v tomto termínu se týká pouze studentů, kteří již složili maturitní zkoušku a doložili nebo doloží maturitní vysvědčení u zápisu. Podrobné informace k zápisům a harmonogram podle jednotlivých studijních programů najdete na webu FTVS.


V průběhu zápisového dne (23. 7) dostanete informace ke studiu na fakultě, ale také k fakultním a mimo fakultním akcím a aktivitám, do kterých se jako studenti můžete zapojit nebo by vás mohly zajímat. Od 9:00 do 16:00 se můžete před či po svém zápisu zastavit v atriu fakulty, kde si zkusíte různé zábavné hry, dáte si kávu, popovídáte si se studenty či zaměstnanci naší fakulty či s partnery, kteří s fakultou spolupracují.


Pro nastupující studenty 1. ročníků jsou také připraveny 4denní seznamovací kurzy s názvem Sporťák, které proběhnou ve třech turnusech v termínu od 9. do 20. září (9 až 12, 13 až 16 a 17 až 20).


Na zápis dne 23. 7 srdečně zveme i studenty, kterých se týkají náhradní zápisy v září, aby získali všechny informace včas a nic důležitého jim neuniklo - týká se především těch, kteří byli přijati na fakultu, ale maturitu budou skládat až v září.


Zápisy do 1. ročníku všech magisterských studijních programů (Mgr.) prezenční i kombinované formy studia se budou konat ve středu 24. 7. 2024. Zápis v tomto termínu se týká pouze studentů, kteří již absolvovali bakalářské studium.Absolventi jiné vysoké školy doloží úředně ověřenou kopii diplomu a dodatek k diplomu nebo potvrzení o absolvování (pokud ještě nemají diplom). Absolventi FTVS UK žádný doklad o ukončeném Bc. vzdělání nedodávají. Podrobné informace k zápisům a harmonogram podle oborů najdete na webu FTVS.


Studenti, kteří úspěšně složili přijímací zkoušky a byli přijati ke studiu na FTVS UK, ale maturitu budou skládat v září, se k zápisům dostaví v náhradním termínu v pondělí 9. 9. 2024. Zápis je možné také provést kdykoliv po obdržení maturitního vysvědčení na studijním oddělení během úředních hodin. Upozorňujeme, že náhradní termín je pouze pro uchazeče, které čeká maturita v září.


Pokud se nemůžete dostavit k zápisu v řádném termínu, tedy 23. 7. pro obory Bc. nebo 24. 7. pro obory Mgr., máte následující možnosti:


  • Můžete pověřit blízkou osobu plnou mocí k provedení zápisu a ta vás zapíše v řádném termínu.

  • Můžete se přijít zapsat v termínu 13. – 15. 8. 2024 na studijní oddělení v čase mezi 9:00 a 11:00.


Sdílet na: