• Aktuality

Aktuality

8. července 2024

Zemřel Josef Dovalil

Dne 4. 7. 2024 zemřel ve věku 80 let Doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc., který působil na naší fakultě padesát let. V letech 1991 až 1997 jako její děkan.


Josef Dovali pocházel z Kamenice. Po gymnáziu v Jihlavě vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (1962–1967), kde poté pedagogicky působil na katedře pedagogiky, psychologie a didaktiky. Jeho specializací, které se věnoval nejen v pedagogické, ale i rozsáhlé publikační činnosti, byla oblast sportovního tréninku.


V roce 1990 se stal proděkanem fakulty, v roce 1991 byl zvolen jejím děkanem. Na této pozici zůstal až do roku 1997. Byl nositelem Stříbrné a Zlaté medaile Univerzity Karlovy za zásluhy o její rozvoj.


Aktivně působil v oblasti metodiky ve vedení Českého svazu ledního hokeje (členem výkonného výboru byl od roku 1987). Byl členem trenérských kolektivů u českého národního týmu. 19. prosince 2013 byl uveden do Síně slávy českého hokeje.


Byl též významným odborníkem na olympismus a olympijské hnutí, od roku 1996 do listopadu 2012 byl místopředsedou Českého olympijského výboru pro olympismus.


Všem příbuzným a blízkým vyjadřujeme upřímnou soustrast.Sdílet na: