• Aktuality

Aktuality


29. června 2019

ANKETA – HODNOCENÍ VÝUKY

Vážení studenti,


Jako každý semestr je pro Vás připravena ve studijním informačním systému Anketa – hodnocení výuky. Výuku lze hodnotit od 29.5. do 30.6..2019.


Anketa je zcela anonymní a nemůžete být za projevení Vašeho názoru jakkoliv postiženi.


Prosím využijte tuto možnost jako poskytnutí zpětné vazby nejen vyučujícím Vašich předmětů, ale i vedení fakulty a garantům jednotlivých studijních programů. Pokud se potřebujete vyjádřit slovně, využijte možnosti napsat komentář k předmětu či vyučujícímu. Budeme rádi i za odpovědi na obecná témata, která se týkají fungování fakulty.


V předchozích letech byla účast studentů v hodnocení příliš nízká (méně než 10% zapsaných na předmět), aby mohl kdokoliv povolaný učinit patřičné závěry a podniknout následná opatření. Věříme, že při oboustranné spolupráci studentů a vyučujících bude na FTVS docházet k systematickému zlepšování kvality výuky.


Těšíme se na spolupráci


Vladimír Hojka

Proděkan pro studijní záležitosti


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS