Pronájem učeben a poslucháren

Za příznivých cenových podmínek vám nabízíme zajímavé prostředí pro uspořádání sympozií, konferencí, školení, zasedání, módních přehlídek, uměleckých představení, recepcí, koktejlů a jiných společenských akcí s možností stravování, občerstvení, ubytování a dalších služeb.


Pozn. Pro akce, jichž se zúčastní hendikepovaní lidé na vozíčku, rezervujeme pouze prostory v přízemí budovy (především posluchárna P6).


Kontakt:

Kateřina Ševčíková

Telefon: 220 17 4101

E-mail:

Souhrnný ceník pronájmů platný od 1. 9. 2022 zdePoslední změna: 2. září 2022 08:31 
Sdílet na: