Specializace - platné pro akademický rok

Podmínky pro absolvování specializace v bakalářském studiu:


1. Získání 19 kreditů za povinně volitelné profilující předměty dané specializace za celé bakalářské studium.


2. Odborná praxe II uznaná garantem specializace. 


3. Obhajoba bakalářské práce, jejíž téma je schválené garantem specializace.

 

4. Složení SBZK, jejíž součástí je i tematický okruh zvolené specializace.


Student získává za celé bakalářské studium 143 kreditů za povinné předměty, 19 za povinně volitelné předměty a 18 kreditů za volitelné předměty.

 

Podmínky pro absolvování specializace v navazujícím magisterském studiu:


1. Získání  22 kreditů za povinně volitelné profilující předměty dané specializace za celé navazující magisterské studium. 


2. Obhajoba diplomové práce, jejíž téma je schválené garantem specializace. 


3. Složení SZZK, jejíž součástí je i tematický okruh zvolené specializace. 


Student získává za celé navazující magisterské studium 86 kreditů za povinné předměty, 22 za povinně volitelné předměty a 12 kreditů za volitelné předměty.


Poslední změna: 24. leden 2018 12:55 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS