Rigorózní zkoušky - termíny

 • Mgr. Tobiáš Slavíček, 17. 6. 2022 v 10:00

  Diplomová práce „Vztah mezi vybranými off-ice testy, somatotypem a výkonem v on-ice testech Illinois Agility u hráčů ledního hokeje juniorské kategorie v nejvyšší domácí soutěži  byla uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. Patricie Podskalská, 22. 6, 2022 v 10:00

  Diplomová práce „Expanze břišní stěny v závislosti na změně nitrobřišního tlaku“ byla uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. Kristýna Schwarzová, 20. 6. 2022 v 13:00

  Diplomová práce Kineziofobie, její prediktory a souvislosti u vybraných chronických onemocnění- teoretický přehled byla uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. Jan Gajdošík, Ph. D. , 19. 5. 2022 v 10:00

  Disertační práce Funkční odpověď organismu na standardizovaný výkon u sportovních lezců byla uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. Martin Slánský, 21. 2. 2022 v 10:00

  Diplomová práce Využití virtuální reality pro diagnostiku “citu pro hru“ na příkladu hokeje byla uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. Jaroslav Tomek, 16. 12. 2021 v 13:00

  Diplomová práce „Taoismus a zdraví: vybrané aspekty“ byla uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. 15.12.2021 v 10:00

  Disertační práce „Možnosti hodnocení vlivu výkonností zátěže na posturální funkce organismu- stanovení norem CDP pro sportující populaci“ byla uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D., 10.12.2021 v 10:00

  Disertační práce „Vztah mezi posturální stabilitou a pohybovými aktivitami“ byla uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. Marcel Hába, 3. 12. 2021 v 10:00

  Diplomová  práce Tělesné sebepojetí a kvalita života studentů středních speciálních škol“  byla uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. Karel Sýkora, Ph.D. 8. 11. 2021  v 10:00

  Disertační práce Ventilačně-respirační změny a difuze plynů v simulované sněhové lavině“  byla uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. et Mgr. Renata Větrovská, Ph.D. 11. 10. 2021 v 10.00 hod.

  Diplomová práce „Srovnání různých metod pro stanovení množství tuku v těle u žen s nadváhou a obezitou“  byla uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. Tomáš Flodr, 23. 6. 2021 v 13:00

  Rigorózní práce: „Fyziologické rozdíly a možná rizika při potápění s přístrojem  a na nádech“

 • Mgr. Jiří Seidl, Ph.D.,  22. 6. 2021 v 10:00

  Disertační práce „Tréninkové zatížení a dosažené výsledky jednotlivce v různých tréninkových prostředích. Případová studie elitních českých triatlonistů.“  byla uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. Kristýna Procházková, 18. 6. 2021 v 10:00

  Diplomová práce: „Časná mobilizace pacientů s obezitou po cévní mozkové příhodě“ byla uznána jako práce rigorózní

 • Mgr. Dagmar Dvořáčková, 11. 6. 2021 v 13:00

  Rigorózní práce: Astma a barevné dýchání

 • Mgr. Kateřina Králová, Ph.D., 8. 6.2021 v 13:00

  Disertační práce „Bariéry aktivního životního stylu hypokinetické mládeže“  byla uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. Jana Ižovská, Ph.D., 24. 5. v 10:00

  Disertační práce „Evaluácia a stanovenie noriem konvenčního pomeru extenzorov a flexorov kolena u športujúcej mládeže“  byla uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. Jan Rudolf, 26. 4. 2021 v 13:00

  Diplomová práce „Vliv rozvcvičení na sílu úderu“ byla uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. Dušan Blažek,  22. 4. 2021 v 13:00

  Disertační práce „Vliv dechového vzorce na nitrohrudní tlak, kinematiku zvedané osy a svalovou aktivitu při cviku bench press“ byla uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. Petr Zahradník, Ph.D., 10. 3. 2021 v 10:00

  Disertační práce „ Kinematická analýza pohybového systému u osob s abnormálním postavením kyčelního kloubu“ byla uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. Tomáš Ruda, Ph.D., 25. 2. v 11:00

  Disertační práce „Kvalita tělovýchovných a sportovních služeb v soukromých institucích specializujících se na předškolní vzdělávání v Praze“ byla uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. Mikuláš Hank, Ph.D., 26. 2. v 10:30

  Disertační práce „Analýza herního zatížení ve sportovních hrách na příkladu volejbalu“ byla uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. Markéta Svobodová, 8. 3. v 10:00

  Diplomová práce „Dobrovolnictví v rámci sportovní akce – Olympijské parky 2016-2018 “ byla uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. Stanislav Marek, 17. 2. 2021 v 9:00 Téma rigorózní práce: Analýza struktury sportovního výkonu v rychlostní kanoistice v mužských disciplínách K2 1000 a K1 500 metrů

 • Ing. Roman Horyna, Ph.D., 21. 1. 2021 v 10:00

  Disertační práce „Zapojení vybraných svalů horní části těla při oboustranném bruslení jednodobém, soupažném běhu prostém a při napodobivém cvičení na běžkařském trenažeru Concept 2.“ byla uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. Marie Mašková, 18. 1. 2021 v 13:00

  Diplomová práce „Porovnání ročního tréninkového cyklu u vybraných českých elitních sprinterek“ byla uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. Pavlína Vostatková, 28. 1. 2021 v 13:00 Téma: Porovnání ročního tréninkového cyklu u vybraných českých elitních sprinterek“ Diplomová práce uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. Aleš Fejfar, Ph.D. , 11. 12. v 10:00 Téma: Historie horské služby

 • Mgr. Adam Zdobinský, 15. 12. 2020 v 10:00 Téma: Vliv disciplinární specializace na rozložení tělesné hmoty v těle karatistů

 • Mgr. Lukáš Krist, 16. 12. 2020 v 10:00 Téma: Sledování svalové aktivity při chůzi u pacientů s valgózním postavením kolenních kloubů. Diplomová práce uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. Stanislav Cihelník, 17. 12. 2020 v 13:00 Téma: Opatření krizového řízení v rozsáhlém průmyslovém areálu.

 • Mgr. Jiří Plíšek, 30. 9. 2020 11:30 Téma: Model využití sportovních her na vybrané škole. Diplomová práce uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. Petr Jansa, 29. 9. 2020 13:00 Téma: Postoje a názory adolescentní mládeže ve věku 15-18 let ke sportu a pohybovým aktivitám. Diplomová práce uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. Romana Caletková, 14. 9. 2020 11:30 Téma: Verbální projevy studentů UK FTVS v roli učitele v rámci předmětu Teorie a základy didaktiky plavání. Diplomová práce uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. Karolína Vidunová, 7. 9. 2020 10:00 Téma: Ovlivnění svalového napětí hormonální antikoncepcí. Diplomová práce uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. David Bujnovský, Ph.D. - 24. 6. 2020 14:30 Téma: Efekt základního mezocyklu na změny herní kondice s progresivním charakterem zatížení u hráčů mládežnického fotbalu. Disertační práce uznána jako rigorózní.

 • Mgr. Lenka Palivcová - 12. 5. 2020 v 10:00 Téma: „Posturální stabilita u osob s krátkozrakostí.“ Diplomová práce uznána jako práce rigorózní.

 • Mgr. Petr Vecko - 9. 6. 2020 v 11:00 Téma: „Výzkum reálné finanční a časové náročnosti ledního hokeje.“ Diplomová práce uznána jako rigorózní.

 • Mgr. et Bc. Filip Rachnev - 25. 6. 2020 v 10:00 Téma: „Analýza děje utkání ve Fotbale – standardní situace“ Diplomová práce uznána jako rigorózní.

 • Mgr. Roman Malíř - 25. 5. 2020 v 13:00 Téma: „Vybraná gymnastická cvičení pro rozvoj flexibility kyčelních kloubů v tréninku v karate „ Diplomová práce uznána jako rigorózní.

 • Mgr. Jiří Seidl, Ph.D. – 12. 2. 2020 v 11:30 hod. Téma: „Tréninkové zatížení a dosažené výsledky jednotlivce v různých tréninkových prostředích. Případová studie elitních českých triatlonistů.“ Disertační práce uznána jako rigorózní.

 • Mgr. Petra Horsáková – 13. 2. v 13:00 hod. Téma: Využití terapie vynuceného používání paretické horní končetiny u pacientů po cévní mozkové příhodě v ergoterapii. Diplomová práce uznána jako rigorózní.

 • Mgr. Marián Jelínek - 27. 1. 2020 v 10:00 hod. Téma: Vybrané diagnostické postupy v průběhu ročního makrocyklu prokazující asymetrie u hráčů florbalu. Diplomová práce uznána jako rigorózní.

 • Mgr. Jan Busta, Ph.D.- rigorózní zkouška 9.12.2019 v 10:00 Téma: Vztah vybraných kondičních schopností a výkonnosti ve vodním slalomu (kategorie C1)

 • Mgr. Veronika Holá – rigorózní zkouška 12. 12. 2019 v 10:30 Téma: Metodika vybraných technik juda pro děti mladšího školního věku.

 • Mgr. David Půlpán, 3. 12. 2019 v 13:00

 • Mgr. Kristýna Hubená, Ph.D. : 18. 11. 2019 v 10:00

 • Mgr. Iva Hnátová, Ph.D. 8. 3. 2019 v 13:00

 • Mgr. Martin Bitnar 26. 2. 2019 v 10:00

 • Mgr. Martin Karas, PhD., 18. června 2018 v 10:00 hod.

 • Mgr. Ing. Eva Musílková, 5.3.2018 v 10.00 hod.

 • Mgr. Kristýna Hoidekrová, 15. března 2018 v 13.00 hod.

 • Mgr. Zaher El Ali, 14. března 2018 v 10.00 hod.

 • Mgr. Jiří Kraft, 16. února 2018 v 13.00 hod.

 • Mgr. Marie Schovánková, 15. ledna 2018 v 10.00 hod.

 • Mgr. Barbora Kolářová, Ph.D., 14. prosince 2017 v 10.00 hod.

 • Mgr. Josef Voráček, Ph.D., 8. prosince 2017 ve 13.00 hod.

 • Mgr. Filip Dosbaba, 28. listopadu 2017

 • Mgr. Petr Beníšek, 8. listopad 2017 v 10.00 hod.

 • Mgr. Barbora Hanušová, 23. listopad 2017 v 10.00 hod.

 • Mgr. Kateřina Veselá, 26. říjen 2017 v 13.00 hod.

 • Mgr. Pavel Kubásek, zkouška dne 20.9.2017 v 10.00 hod.

 • PhDr. Filip Lepík, zkouška dne 18.9.217 v 10.00 hod.

 • Mgr. Jaroslav Kupr, Ph.D., zkouška dne 11.9.2017 v 10.00 hod.

 • Mgr. Klára Kuprová, Ph.D., zkouška dne 20.6.2017 v 10.00 hod.

 • Mgr. Petr Bahenský, Ph.D., zkouška dne 13. června 2017 ve 13.00 hod.

 • Mgr. Stanislav Wittmann, 2. června 2017 v 10.00hod.

 • Mgr. Pavel Hegr, 3. dubna v 10.30hod.

 • Mgr. Rostislav Havel, 3. dubna 2017 v 9.30hod.

 • Mgr. Ondřej Jesenský, zkouška dne 29. března 2017 v 10.00 hod.

 • Mgr. Natálie Koubková, zkouška dne 22. února 2017 v 10.00 hod.

 • Mgr. Miroslava Baštová, zkouška dne 25. ledna 2017 v 10.00 hod.

 • Mgr. Marek Stockinger, zkouška dne 10. ledna. 2017 v 10.00 hod.

 • Mgr. David Šusta, zkouška dne 30. listopadu 2016 v 13.00 hod.

 • Mgr. Martina Libá, zkouška dne 30. listopadu 2016 v 10.00 hod.

 • Mgr. Štefan Balkó, Ph.D., zkouška dne 22. listopadu 2016 v 13.00 hod.

 • Mgr. Filip Soukup, zkouška dne 22. listopadu 2016 v 11.00 hod.

 • Mgr. Štefan Balkó, Ph.D., zkouška dne 22. listopadu 2016 v 13.00 hod.

 • Mgr. Tomáš Tlustý, Ph.D., zkouška dne 10. listopadu 2016 v 13.45 hod.

 • Mgr. Zuzana Válková, zkouška  dne 13. září 2016 v 9.00 hod.

 • Mgr. Filip Pešán, zkouška dne 30. srpna 2016 v 13.00 hod.

 • Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., zkouška den 28. června 2016 ve 13.00 hod.

 • Mgr. Lucie Vodičková, zkouška dne 14. června 2016 v 10.00 hod.

 • Mgr. Sendi Lagatorová, zkouška dne 3. května 2016 ve 12.00 hod.

 • Mgr. Kateřina Jansová, zkouška dne 7. dubna 2016 ve 13.00 hod.

 • Mgr. Michal Frainšic, Ph.D., zkouška dne 29. března 2016 ve 13.00 hod.

 • Mgr. Renata Sabongui, zkouška dne 7. prosince 2015 v 10.00 hod.

 • Mgr. Jakub Holický, Ph.D., zkouška dne 13. listopadu 2015 v 10.00 hod.

 • Mgr. Lenka Satrapová, Ph.D., zkouška 14. října 2015 v 12.30 hod.

 • Mgr. Ivana Vláčilová, Ph.D., zkouška 14. října 2015 v 11.00 hod.

 • Mgr. Pavel Hráský, Ph.D., zkouška dne 29. září 2015 v 10.00 hod.

 • Mgr. Martin Hakl, zkouška dne 21. září 2015 v 13.00 hod.

 • Mgr. Vlasta Kursová, Ph.D., zkouška dne 25. června 2015 v 10.00 hod.

 • Mgr. Jitka Vorálková, Ph.D., zkouška dne 23. června 2015 v 13.00 hod.

 • Mgr. Radka Peřinová, Ph.D., zkouška dne 23. června 2015 v 10.00 hod.

 • Mgr. Jan Šíma, Ph.D., zkouška dne 18. června 2015 v 10.00 hod.

 • Mgr. Rostislav Čichoň,, Ph.D., zkouška dne 16. června 2015 v 10.00 hod.

 • Mgr. Markéta Musilová, zkouška dne 28. dubna 2015 v 10.00 hod.

 • Mgr. Iveta Holá, Ph.D., zkouška dne 22. 4. 2015 v 10.00 hod.

 • Mgr. Miroslava Jalovcová, Ph.D., zkouška dne 15. 4. 2015 ve 13.00 hod.

 • Mgr. Matouš Jindra, Ph.D., zkouška dne 1. 4. 2015 ve 13.00 hod.

 • Mgr. Ivana Harbichová, Ph.D., zkouška dne 18.2.2015 v 10.00 hod.

 • Mgr. Dominika Petrů, Ph.D., zkouška dne 9.12.2014.v 10.00 hod.

 • Mgr. Tibor Slažanský, Ph.D.: Vyšší odborné školy v systému vzdělávání v České republice. Zkouška dne 1. prosince 2014 v 10.00 hod.

 • Mgr. Hana Kabešová: Vliv protahovacích cvičení typu strečink na rozsah kloubní pohyblivosti u studentů PF UJEP v Ústí nad Labem. Zkouška dne 17. října 2014 ve 12.00

 • Mgr. Vít Caudr: Rozvoj silových schopností v kopané. Zkouška dne 15. října 2014 v 10.00 hod.

 • Mgr. Rudolf Půlpán: Základy protetiky. Zkouška dne 13. října 2014 v 10.00 hod.

 • Mgr. Jakub Jirgle: Podnikatelský plán: Možnosti rozvoje projektu Brutal kruháč. Zkouška dne 22. září ve 13.00 hod.

 • Mgr. Klára Coufalová: Tělesný profil judistů a jeho změny vlivem redukce tělesné hmotnosti. Disertační práce byla uznána jako práce rigorózní. Zkouška dne 24. června 2014 ve 13.00 hod.

 • Mgr. Regina Pavlů, Ph.D.: Změny hodnot systolického krevního tlaku v závislosti na místě měření, poloze těla a na stupni tělesného zatížení u dívek ve věku 11-13 let. Disertační práce uznána jako práce rigorózní. Zkouška dne 26. května 2014 v 10.00 hod.

 • Mgr. Michal Pavlech: Zapojení svalů v oblasti ramenního pletence při střelbě golfovým úderem v ledním hokeji. Diplomová práce uznána jako práce rigorózní. Zkouška dne 21. května 2014 v 13.00 hod.

 • Mgr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.: Vliv silového posilovacího tréninku na provedení gymnastických cvičebních tvarů u dívek středního školního věku (11 – 12 let). Disertační práce uznána jako práce rigorózní. Zkouška dne 15. května 2014 v 10.00 hod.

 • Mgr. Martin Musálek, Ph.D.: Development of test batteries for diagnostics of motor laterality manifestation – link between cerebellar dominance and hand performance. Disertační práce uznána jako práce rigorózní, zkouška dne 28. dubna 2014 v 10.00 hod.

 • Mgr. Petra Mikulíková, Ph.D.: Kineziologický obsah lokomoce pletencem ramenním při nordic walking. Disertační práce uznána jako práce rigorózní. Zkouška dne 12. března 2014 v 10.00 hod.

 • Mgr. Martin Škopek, Ph.D.: Sledování změn zapojení svalů ve vybraných oblastech pohybové soustavy člověka při chůzi a nordic walking. Disertační práce uznána jako práce rigorózní. Zkouška dne 27. ledna 2014 v 10.00 hod.

 • Mgr. Marcela Šafářová, Ph.D.: Poruchy hybného systému pacientů v dlouhodobé remisi nádorových onemocnění vzniklých v dětském věku. Disertační práce uznána jako práce rigorózní. Zkouška dne 20. ledna 2014 v 13.00 hod.

 • Mgr. Jiří Pospíšil: Fyzická kondice ve vztahu k psychickým změnám pilota během letu jeden proti jednomu. Zkouška dne 9. prosince 2013 ve 14.00 hod.

 • Mgr. Jan Schuster, Ph.D.: Zdravotně sociální rizika obezity a nezdravého životního stylu ve vztahu k sebepojetí pubescentů a adolescentů. Disertační práce uznána jako práce rigorózní. Zkouška dne 4. prosince 2013 ve 13.00 hod.

 • Mgr. Ondřej Čakrt, Ph.D.: Využití biologické zpětné vazby v rehabilitaci pacientů s poruchou posturální stability. Disertační práce uznána jako práce rigorózní. Zkouška dne 28. listopadu 2013 ve 13.00 hod.

 • Mgr. Abdulkarim Abdullah Al-Fadhli, Ph.D.: Autonomní nervový systém s neurologickým onemocněním: cévní mozková příhoda. Disertační práce uznána jako práce rigorózní. Zkouška dne 26. listopadu 2013 v 10.00 hod.

 • Mgr. Kryštof Kuba: Vliv specifického pohybového programu na kvalitu skeletu u pacientek s osteoporózou hodnocený kostní DXA denzitometrií. Diplomová práce uznána jako práce rigorózní. Zkouška dne 15. října 2013 v 10.00 hod.

 • Mgr. Dalibor Smek: Vojtova metoda ve světle holistických systémů. Diplomová práce uznána jako práce rigorózní. Zkouška dne 25. června 2013 v 10.00 hod.


Poslední změna: 1. červen 2022 00:42 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS