Aktuální informace k přijímacímu řízení 2020

Termíny a rozsah talentových zkoušek:

Akademický senát FTVS UK schválil na svém jednání ZRUŠENÍ talentových zkoušek.

Studijní program "Vojenská tělovýchova" absolvuje pouze speciální část talentových zkoušek.

Více inforamcí obdrží uchazeči emailem.


Písemné zkoušky:  

řádný termín konání je přesunutý na čtvrtý týden v červnu od 22. 6. do 24.6. 2020

náhradní termín konání je naplánován na třetí týden v čevenci od 13. 7 do 15. 7. 2020

Přesný čas a místo konání bude upřesněno v pozvánce.


Pozvánka k přijímacímu řízení bube zaslána minimálně 15 dní před konáním zkoušek.
Poslední změna: 27. květen 2020 09:52 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS