Bakalářské studijní programy


Studijní program

Forma studia

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Geografie

Prezenční

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Chemie

Prezenční

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Informatika

Prezenční

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Matematika

Prezenční

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Historie

Prezenční

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk a literatura

Prezenční

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Anglický jazyka literatura

Prezenční

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání -Německý jazyk a literatura

Prezenční

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání -Španělský jazyk a literatura

Prezenční

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání -Francouzský jazyk a literatura

Prezenční

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání -Ruský jazyk a literatura

Prezenční

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání -Latinský jazyk a literatura

Prezenční

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

Prezenční

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

Kombinovaná

Management tělesné výchovy a sportu

Prezenční

Ortotik - Protetik

Kombinovaná

Fyzioterapie

Prezenční

Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami

Prezenční

Trenér

Prezenční

Trenér

Kombinovaná

Kondiční trenér

Prezenční

Kondiční trenér

Kombinovaná

Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

Prezenční

Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

Kombinovaná


Poslední změna: 11. únor 2024 17:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: