Bakalářské studijní programy


Studijní program

Forma studia

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Geografie

Prezenční

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Geologie

Prezenční

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Chemie

Prezenční

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Matematika

Prezenční

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Historie

Prezenční

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk a literatura

Prezenční

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Anglický jazyka literatura

Prezenční

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání -Německý jazyk a literatura

Prezenční

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání -Španělský jazyk a literatura

Prezenční

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání -Francouzský jazyk a literatura

Prezenční

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání -Ruský jazyk a literatura

Prezenční

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání -Latinský jazyk a literatura

Prezenční

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

Prezenční

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

Kombinovaná

Management tělesné výchovy a sportu

Prezenční

Fyzioterapie

Prezenční

Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami

Prezenční

Trenér

Prezenční

Trenér

Kombinovaná

Kondiční trenér

Prezenční

Kondiční trenér

Kombinovaná

Vojenská tělovýchova, tělesná výchova sport se zaměřením na vzdělávání

Prezenční

Vojenská tělovýchova, tělesná výchova sport se zaměřením na vzdělávání

Kombinovaná


Poslední změna: 20. prosinec 2022 12:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: