SCIENTIA MOVENS 2024

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy přijímá přihlášky na studentskou vědeckou konferenci SCIENTIA MOVENS 2024 s podtitulem „Věda v pohybu“, která se bude konat 16. 5. 2024 v areálu fakulty.Konference je určena pro studenty a studentky magisterských a doktorských studijních programů FTVS UK a ostatních vysokých škol z Česka a Slovenska.


Tematicky je konference zaměřena na následující oblasti:

  

 • Sociální, etické, pedagogické a ekonomické aspekty pohybových aktivit

 • Sport a sportovní výkon

 • Zdraví, prevence a zdravý životní styl

 • Biologické a fyziologické aspekty sportu


Účastníci konference prezentují své výzkumné záměry a projekty v jakékoli fázi realizace. Registrovaní a platící účastníci se mohou účastnit dvěma způsoby:


 • Osobní prezentací svého příspěvku v rámci sekcí

 • Prezentací svého příspěvku v rámci posterové sekce


Zájemci o účast na konferenci zasílají své návrhy (abstrakt a grafický abstrakt) v češtině (slovenštině) či angličtině do 31. 3. 2024 prostřednictvím registračního formuláře níže.


REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ


Do 12. 4. 2024 organizační výbor konference posoudí došlé návrhy příspěvků a bude všechny informovat, zda a do jaké sekce byl jejich příspěvek přijat.


Kapacita prezentujících účastníků i posterové sekce je omezená.


DALŠÍ INFORMACE


Jazyk konference | CZ (SK) a ENG


Konferenční poplatek | 350,- Kč zahrnuje příspěvek na občerstvení a tvorbu sborníku abstraktů


Abstrakt (CZ | ENG)

Obsahuje písemnou část (maximálně 200 slov) v následující struktuře:


 • Jméno a příjmení, afiliace, kontakt

 • Klíčová slova  

 • Cíl výzkumu či práce

 • Teoretická či koncepční část

 • Použité metody výzkumu

 • Výsledky a diskuse


Součástí abstraktu je také grafický abstrakt (A4). Poster obsahuje abstrakt a grafický abstrakt. Sborník abstraktů a posterů bude sestaven před konferencí v elektronické formě.


VZOR ABSTRAKTU KE STAŽENÍ


NÁVRH PROGRAMU KONFERENCE


 • 09:00 – 10:00 | Registrace

 • 10:00 – 10:15 | Slavnostní zahájení | Aula

 • 10:15 – 10:45 | Keynote speech (tbc)

 • 10:45 – 11:00 | Přestávka, rozdělení do sekcí

 • 11:00 – 12:30 | Prezentace v sekcích

 • 12:30 – 13:45 | Oběd

 • 13:45 – 14:30 | Posterová sekce

 • 14:30 – 15:30 | Prezentace v sekcích

 • 15:30 – 15:45 | Přestávka

 • 15:45 – 16:45 | Prezentace v sekcích

 • 16:45 – 17:00 | Ukončení | Aula


Prezentace jednotlivých účastníků na konferenci bude v délce 20 minut (10 minut prezentace a 10 minut diskuse).


Nejlepší příspěvky mohou být oceněny a bude jim umožněna publikace v odborném časopise.


DŮLEŽITÁ DATA


 • Uzávěrka abstraktů | 31. 3. 2024                      

 • o Oznámení o přijetí abstraktu či posteru | 12. 4. 2024                

 • o Platba účastnického poplatku | Od 12. 4. 2024                          

 • o Konference | 16. 5. 2024      

                            

Organizační výbor konference


 • Jan Chrudimský (FTVS UK)

 • Klára Daďová (FTVS UK)

 • Michal Šteffl (FTVS UK)

 • Aleš Vlk (FTVS UK)

 • Vittore Verratti (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GABRIELE D'ANNUNZIO)


Kontaktní e-mail: scientiamovens@ftvs.cuni.cz


Partneři konference


 • IOCB TECH

 • KPMG

 • DECATHLON

 • MATTONI


Poslední změna: 28. únor 2024 21:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: