Významné publikace

Publikace oceněné RUK

Využití hypoxie a hyperoxie ve sportovním tréninku

2012, doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.Nakladatelství: Praha: Karolinum

Počet stran: 202, brožovaná

ISBN: 978-80-246-2016-9

Divácká reflexe sportu

2010, 3. přepracované vyd.

prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc


Nakladatelství: Praha: Karolinum

Počet stran: 695

ISBN: 978-80-246-1838-3

Přehled statistických metod

2009, 3. přepracované vyd.

prof. RNDr. Jan Hendl, CSc.


Nakladatelství: Praha: Portál

Počet stran: 695

ISBN: ISBN: 978-80-7367-482-3

Pohyb člověka na biodromu

2009, 1. vyd.

PhDr. Miloš Bednář, Ph.D.


Nakladatelství: Praha: Karolinum

Počet stran: 190

ISBN: 978-80-246-1665-0

Management a marketing sportu

2009, 1. vyd.

doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.


Nakladatelství: Praha: Olympia

Počet stran: 228

ISBN: 978-80-7376-150-9

Structure of motor symptoms of Parkinson’s disease

2008

PhDr. Jan Štochl, Ph.D.


Nakladatelství: Praha: Karolinum

Počet stran: 145

ISBN:

Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace

2008, 2. vyd.

prof. RNDr. Jan Hendl, CSc.


Nakladatelství: Praha: Portál

Počet stran: 407

ISBN: 978-80-262-0219-6


Poslední změna: 24. leden 2018 12:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: