Statistiky a jmenné seznamy

Jmenovací řízení na UK FTVS


Jméno, příjmení, tituly


Obor

S účinností od


PhDr. Štochl Jan, doc. Ph.D.

kinantropologie

15.12.2020

doc. MUDr. Heller Jan, CSc.

kinantropologie

28.11.2019

doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.

kinantropologie

14.06.2018

doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.

kinantropologie

14.06.2018

doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc.

biomechanika

17.05.2016

doc. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

kinantropologie

20.06.2012

doc. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D.

kinantropologie - směr pedagogika sportu

01.02.2012Habilitační řízení na UK FTVS


Jméno, příjmení, tituly

Obor

S účinností od


James J. Tufano, Ph.D.

kinantropologie

1.1.2023

MUDr. Ing. Větrovský Tomáš, Ph.D.

kinantropologie

1.6.2022

MUDr. Yvona Angerová, Ph.D.

kinantropologie

1. 1. 2022

PhDr. Jan Šíma, Ph.D.

kinantropologie

01.10.2021

PaedDr. Tomáš Malý, Ph.D.

kinantropologie

01.06.2021

PhDr. Tejkalová Němcová Alice, Ph.D.

kinantropologie

01.04.2021

PhDr. Kaplan Aleš, Ph.D.     

kinantropologie

01.04.2021

PhDr. Kolář František, CSc.

kinantropologie

30.01.2020

PhDr. Musálek Martin, Ph.D.

kinantropologie

01.01.2020

Mgr. Šteffl Michal, Ph.D.

kinantropologie

01.01.2019

RNDr. PhDr. Ing. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.

kinantropologie

01.04.2018

Mgr. Jiří Baláš Ph.D.

kinantropologie

01.01.2017

PhDr. Řasová Kamila, Ph.D.

kinantropologie

01.08.2016

PhDr. Petr Miroslav, Ph.D.

kinantropologie

20.10.2016

PhDr. Miloš Bednář, Ph.D.

kinantropologie

01.11.2015

MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.

kinantropologie

01.02.2014

PhDr. Irena Parry Martínková, Ph.D.

kinantropologie

01.10.2014

PhDr. Jan Štochl, Ph.D.

kinantropologie

01.03.2013

MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

kinantropologie

01.02.2012

Ing. František Zahálka, Ph.D.

kinantropologie

01.07.2012

PaedDr. Libuše Smolíková

kinantropologie

01.01.2011

PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.

kinantropologie

01.12.2011

PhDr. Vladimír Süss, Ph.D.

kinantropologie, směr antropomotorika

01.04.2009

MUDr. Olga Švestková, Ph.D.

kinantropologie, směr antropomotorika

01.04.2008

Mgr. Ladislav Čepička, Ph.D.

kinantropologie, směr antropomotorika

01.10.2008

PaedDr. Emil Řepka, CSc.

kinantropologie, směr pedagogika sportu

01.01.2007

PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

kinantropologie, směr pedagogika sportu

01.02.2007

PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

kinantropologie, směr antropomotorika

01.10.2007


Poslední změna: 7. červen 2023 09:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: