Opatření děkana č. 11/2022

Harmonogram akademického roku 2022/2023


Zpracovali: Helena Škábová, Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.


HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023


Zahájení akademického roku

3. 10. 2022

Konec akademického roku

30. 9. 2023

Zimní semestr

3. 10. 2022 – 8. 1. 2023

Imatrikulace

Bc. 3. 10. 2022

Mgr. 4. 10. 2022

Den otevřených dveří

27. 1. 2023

Magisterské promoce

6. 12. 2022

Bakalářské promoce

25. a 28. 11. 2022

Vánoční prázdniny

23. 12. 2022 - 30.12.2022

Zkouškové období

9. 1. 2023 -12. 2. 2023

Letní semestr

13.2.2023–21.5.2023

Zkouškové období závěrečných ročníků

22. 5. – 30. 5. 2023

Závěrečné ročníky fyzioterapie – výuka

14. 2. – 17. 4. 2023

Zkouškové období závěrečných ročníků fyzioterapie

18. 4. – 29. 4. 2023

Rektorský den

10. 5. 2023

Zkouškové období

22. 5. 2023 – 18. 9. 2023

Letní prázdniny

10. 7. – 20. 8. 2023

Bakalářské promoce

20. 6. 2023

Magisterské promoce

23. 6. 2023

Zápisy do studia pro akademický rok 2022/2023

Řádné termíny zápisů

do1.roč.Bc.PS, KS

1. 9. 2022

do1.roč.nav.Mgr.PS,KS

2. 9. 2022

Elektronický zápis do vyšších ročníků PS,KS

22. 8. – 22. 9. 2022

Zahraniční studenti

22. 9. 2022

Erasmus studenti zimní semestr

26. 9. 2022

Erasmus studenti letní semestr

8. 2. 2023

Náhradní termíny zápisů

do1.roč.Bc.inav.Mgr.PS,KS

14. 9. 2022

do vyšších ročníků

7. 10. 2022Elektronické zápisy do předmětů a do rozvrhu–dle pokynů v SISu 14dní před termínem

zimní semestr 1.kolo -zápis dle studijního plánu

13. 9. – 14. 9. 2022

zimní semestr 1.kolo-zápis ostatních (volitelných)předmětů

15. 9. – 18. 9. 2022

zimní semestr 2.kolo

22. 9. -30. 9. 2022

letní semestr 1. kolo-zápis dle studijního plánu

31. 1. – 1. 2. 2023

letní semestr 1.kolo-zápis ostatních (volitelných)předmětů

2. 2. – 4. 2. 2023

letní semestr 2. kolo

6. 2. – 12. 2.2023

Erasmus–zimní semestr

27. 9. – 2. 10. 2022

Erasmus–letní semestr

9. 2. – 12. 2. 2023Termíny státních závěrečných zkoušek

Zimní termín

odevzdání BP a DP v elektronické i tištěné podobě, elektronické přihlášení k SBZK a SMZK, kontrola splnění studijních povinností před SBZK a SMZK

do 19. 12. 2022

obhajoby BP a DP, pokud nejsou součástí SBZK a SMZK

16. 1. – 27. 1. 2023

SBZK a SMZK

30. 1. – 10. 2. 2023

SBZK Ekonomie – studijní obor MNG (elektronické přihlášení do 19. 1. 2022 a kontrola splnění studijních povinností před SBZK Ekonomie do 19. 1. 2023)

1. 2. – 10. 2. 2023

SBZK a SMZK– studijní program Specializace ve zdravotnictví

16. 1. – 10. 2. 2023

Jarní termín

odevzdání BP a DP v elektronické i tištěné podobě, elektronické přihlášení k SBZK a SMZK

do 31. 5. 2023

kontrola splnění studijních povinností před SBZK a SMZK

31. 5. 2023

odevzdání BP a DP v elektronické i tištěné podobě, elektronické přihlášení k SBZK a SMZK–studijní program Specializace ve zdravotnictví a Aplikovaná fyzioterapie

29. 4. 2023

kontrola splnění studijních povinností před SBZK a SMZK – studijní program Specializace ve zdravotnictví a Aplikovaná fyzioterapie

29. 4. 2023

SBZK Ekonomie – studijní obor MNG

4. 7. – 15. 7. 2023

obhajoby BP a DP, pokud nejsou součástí SZZK

12. 6. – 22. 6. 2023

SBZK a SMZK

26. 6. – 7. 7. 2023

SBZK a SMZK– studijní program Specializace ve zdravotnictví

15. 5. – 16. 6. 2023

Podzimní termín

odevzdání BP a DP v elektronické i tištěné podobě, elektronické přihlášení k SBZK a SMZK

do 4. 7. 2023

kontrola splnění studijních povinností před SMZK a SBZK

do 4. 7. 2023

SBZK Ekonomie – studijní obor MNG

19. 9. – 30. 9. 2023

obhajoby BP a DP, pokud nejsou součástí SZZK

28. 8. – 8. 9. 2023

SBZK a SMZK

11. 9. – 22. 9. 2023

SBZK a SMZK– studijní program Specializace ve zdravotnictví

28. 8. – 22. 9. 2023


Doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Zimní

5. 12. – 9. 12. 2022

Jarní

6. 3. – 10. 3. 2023

Letní

12.6. – 16. 6. 2023

Podzimní

25. 9. – 29. 9. 2023Termíny přijímacích zkoušek

Talentové zkoušky

Řádný termín

15.4 – 16. 4. 2023

Řádný termín -Vojenská tělovýchova

15. 4. -17. 4. 2023

Náhradní termín

13. 5. – 14. 5. 2023

Náhradní termín -Vojenská tělovýchova

13. 5. -15. 5. 2023

Písemné přijímací zkoušky

Řádný termín

1. 6. – 6. 6. 2023

Náhradní termín

12. 6. – 14. 6. 2023


Toto opatření nabývá účinnosti dnem jeho podpisu a vyvěšením na veřejné části internetových stránek (úřední desce) UK FTVS.


Praha, 1. června 2022


doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

děkan fakultyPoslední změna: 21. listopad 2022 13:27 
Sdílet na: