Opatření děkana č. 13/2022


Zpracoval: děkan

Odpovídá: děkanČl. 1

Úvodní ustanovení


 1. Opatření se vydává v návaznosti na čl. 8 odst. 1 Opatření děkana č. 5/2022 ze dne 4. 3. 2022, Organizační řád Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“).

 2. Opatřením se ruší některé katedry fakulty.

 3. Opatřením se ruší pracovních místa na fakultě v souvislosti se zrušením kateder.

 4. Opatřením se zřizují nové katedry na fakultě.Čl. 2

Zrušení kateder


 1. S účinností ke dni 1. 9. 2022 se na fakultě zrušují následující katedry:


    a. 

  Katedra základů kinantropologie a humanitních věd;

    b. 

  Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky tělesné výchovy a sportu;

    c. 

  Katedra jazyků;

    d. 

  Katedra anatomie a biomechaniky;

    e. 

  Biomedicinská laboratoř;

    f. 

  Katedra atletiky;

    g. 

  Katedra gymnastiky;

    h. 

  Katedra sportů v přírodě;

    i. 

  Katedra plavání a plaveckých sportů; a

    j. 

  Katedra technických a úpolových sportů.

 2. Zrušením kateder podle odst. 1 dochází také ke zrušení všech složek a součástí těchto kateder bez ohledu na to, jak jsou označeny.


Čl. 3

Zrušení pracovních pozic


 1. S účinností ke dni 1. 9. 2022 se ruší pracovní místa vedoucích zrušovaných kateder dle specifikace v čl. 2 tohoto opatření.

 2. S účinností ke dni 1. 9. 2022 se ruší místa sekretářek a samostatných odborných organizačních a administrativně správních pracovníků na zrušovaných katedrách dle specifikace v čl. 2 tohoto opatření.Čl. 4

Zřízení kateder


1. S účinností ke dni 1. 9. 2022 se na fakultě zřizují následující katedry:


  a. 

Katedra společenskovědního základu v kinantropologii;

  b. 

Katedra biomedicínského základů v kinantropologii;

  c. 

Katedra atletiky, sportů a pobytů v přírodě;

  d. 

Katedra gymnastiky a úpolových sportů; a

  e. 

Katedra plaveckých, vodních a technických sportů.Čl. 5

Závěrečné ustanovení


1. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

2. Toto opatření se zveřejňuje na veřejné části internetových stránek (úřední desce) UK FTVS.V Praze dne 7. června 2022


Doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

děkan UK FTVSPoslední změna: 8. červen 2022 19:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: