Opatření děkana č. 17/2022

Seznam předmětů, jejichž zápis je vázán na předložení lékařského potvrzení


Zpracoval: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.

Zodpovídá: tajemníci SIS, studijní oddělení


1. V návaznosti na stávající Pravidla pro organizaci studia na FTVS UK, čl. 6. Odst. C. vydávám opatření, které eviduje seznam předmětů, k jejichž zápisu je nutné předložit tělovýchovně-lékařskou prohlídku, nebo jiné lékařské potvrzení.

2. Seznam předmětů je uveden v příloze tohoto opatření.

3. Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.

4. Tímto opatřením se ruší opatření děkanky č. 13/2021.


Příloha - Seznam předmětů

Kód předmětu   Název předmětu


PATL017        Atletické posilování

PATL018        Atletické posilování

PATL039        Základní atletická cvičení

PATL041        Kurz kondičního atletického treninku (ZS)

PATL042        Sportovní specializace I - atletika - žactvo /TR/

PATL044        Základy atletiky

PATL046        Sportovní specializace I - atletika - žactvo /TR/

PATL052        Atletika OSP

PATL053        Kurz kondičního atletického tréninku (LS)

PATL055        Atletické soutěže a jejich rozhodování

PATL056        Kondiční atletika

PATL058        Kurz atletického tréninku

PATL064        Atletické soutěže a jejich rozhodování

PATL065        Kondiční atletika

PATL068        Atletika OSP

PATL081N     Didaktika atletiky

PATL090        Atletika II

PATL091        Teorie a základy didaktiky atletiky

PATL094        Atletika I

PATL095        Atletika II

PATL103        Teorie a základy didaktiky atletiky

PATL109        Základy didaktiky atletiky OSP

PATL110N     Atletické programy OSP

PATL111N     Atletické programy OSP

PATL112        Atletika I

PATL112K     Atletika I

PATL113        Atletika II

PATL113K     Atletika II

PATL114        Teorie a základy didaktiky atletiky

PATL114K     Teorie a základy didaktiky atletiky

PATL115N     Didaktika atletiky

PATL115NC Didactics of Athletics

PATL115NK Didaktika atletiky

PATL116N     Atletické kondiční programy

PATL116NK Atletické kondiční programy

PATL117        Základy atletiky pro OSP

PATL117K     Základy atletiky pro OSP

PATL118        Atletika OSP

PATL118K     Atletika OSP

PATL119N     Aplikované programy pro OSP - atletika

PATL119NK Aplikované programy pro OSP - atletika

PATL120        Atletické základy

PATL120C     Basics of Athletics

PATL120K     Atletické základyV Praze dne 1. září 2022

Doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

děkan
Poslední změna: 4. říjen 2022 20:23 
Sdílet na: