Přípravný kurz k talentovým zkouškám z TV - intenzivní

Absolvováním Přípravného kurzu k talentovým zkouškám v praktických předmětech nelze nárokovat splnění talentových zkoušek na UK FTVS.


Talentová zkouška je zařazena pro obory:

  • Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami*

  • Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání*

  • Vojenská tělovýchova*

  • Trenér*

  • Kondiční trenér*

*přípravný kurz je přípravou pouze na talentové zkoušky z gymnastiky, plavání, atletiky a sportovních her


Kurz má celkem 40 hodin a dává uchazeči možnost se zdokonalit a odstranit nedostatky v praktických předmětech (gymnastiky, plavání, atletiky a sportovních her) za pomoci příslušných sportovních kateder. Hlavním záměrem kurzu je seznámit s požadavky testů, ověřit znalosti a schopnosti (kvalitu provedení, časy apod.). Účastníci budou rozděleni do tří skupin. Kurz bude probíhat v březnu 2021 (vždy pátek večer a sobota dopoledne) a jeho ukončení bude respektovat řádný termín talentové zkoušky. Délka kurzu bude pravděpodobně upravena vzhledem k vládním nařízením.Přípravný kurz k talentovým zkouškám z TV – intenzivní

Přihlášky: přihlašování bude spuštěno v lednu 2023

Platby: povolené jsou pouze platby převodem z účtu. Systém vám nabídne možnost platby kartou, kterou prosím nevyužívejte.

Kód programu: 191

Termín konání kurzu: 24. 2. - 1. 4. 2023 (vždy pá + so)

Programy:

výuka probíhá vždy pátek + sobota

1. skupina

2. skupina

3. skupina

plánek areálu UK FTVS


Cena kurzu: bude upřesněna

Místa konání:

Ubytování: účastníci si zajišťují sami. Zájemci mohou využít nabídky hostelu UK FTVS.

Strava: není organizována.


odkaz na přihlášení do kurzu: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=kurzy&zobraz=1&ffak=11510&fkod=&fkeywords=#vysledky


V případě Vašich dotazů se obracejte na Marcelu Kloučkovou, tel.: 220 172 250 nebo email: . Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScriptCentrum celoživotního vzdělávání UK FTVS

číslo dveří: H165


Přípravný kurz k talentovým zkouškám

Marcela Kloučková

Tel.: 220 172 250

E-mail:


Po - Pá

8:30 - 13:00


Poslední změna: 26. říjen 2022 10:58 
Sdílet na: