Přípravný kurz k talentovým zkouškám z TV - intenzivní

Absolvováním Přípravného kurzu k talentovým zkouškám v praktických předmětech nelze nárokovat splnění talentových zkoušek na UK FTVS.


Talentová zkouška je zařazena pro obory:

  • Tělesná výchova a sport*

  • Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami*

  • Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání*

  • Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání*

  • Vojenská tělovýchova*

  • Trenér*

  • Kondiční trenér*

*přípravný kurz je přípravou pouze na talentové zkoušky z gymnastiky, plavání, atletiky a sportovních her


Kurz má celkem 40 hodin a dává uchazeči možnost se zdokonalit a odstranit nedostatky v praktických předmětech (gymnastiky, plavání, atletiky a sportovních her) za pomoci příslušných sportovních kateder. Hlavním záměrem kurzu je seznámit s požadavky testů, ověřit znalosti a schopnosti (kvalitu provedení, časy apod.). Účastníci budou rozděleni do tří skupin. Kurz bude probíhat v měsících únoru a březnu 2019 (vždy pátek večer a sobota dopoledne) a jeho ukončení bude respektovat řádný termín talentové zkoušky.
Přípravný kurz k talentovým zkouškám z TV – intenzivní

Přihlášky: kurz je plně obsazený (již nepřijímáme ani náhradníky)

Platby: povolené jsou pouze platby převodem z účtu. Systém vám nabídne možnost platby kartou, kterou prosím nevyužívejte.

Kód programu: 191

Otevíráme: 3 skupiny po 30 uchazečích (o rozdělení do skupin budou uchazeči informování emailem po skončení přihlašování), uchazeči budou do skupin rozděleni podle abecedy ( první v abecedě budou v první skupině atd.). Pokud si přejete zařadit do konkrétní skupiny, napište na mail: martinovicova@ftvs.cuni.cz váš požadavek na skupinu nejpozději do 31. 1. 2020.

Programy:

výuka probíhá vždy Pá - So vždy v šesti po sobě jdoucích týdnech (21. 2. - 28. 3. 2020)

1. skupina (program není závazný a může dojít k jeho změnám před začátkem kurzu)

2. skupina (program není závazný a může dojít k jeho změnám před začátkem kurzu)

3. skupina (program není závazný a může dojít k jeho změnám před začátkem kurzu)

plánek areálu UK FTVS


Cena kurzu: 3 500 Kč

Místa konání:

Ubytování: účastníci si zajišťují sami. Zájemci mohou využít nabídky hostelu UK FTVS.

Strava: není organizována.


Bližší informace s rozdělením do skupin budeme rozesílat 7. 2. 2020 všem řádně přihlášeným účastníkům, kteří budou mít kurz zaplacený.


V případě Vašich dotazů se obracejte na Terezu Martinovičovou, tel.: 220 172 191 nebo email: . Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScriptCentrum celoživotního vzdělávání UK FTVS

číslo dveří: H165


Kontakty:

Mgr. Tereza Martinovičová

Tel.: 220 172 191

E-mail:


Po - Pá

12:00 - 15:00


Poslední změna: 3. únor 2020 11:03 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS