Přípravný kurz k talentovým zkouškám z TV - intenzivní

Absolvováním Přípravného kurzu k talentovým zkouškám v praktických předmětech nelze nárokovat splnění talentových zkoušek na UK FTVS.


Talentová zkouška je zařazena pro studijní programy:


  • Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami*

  • Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání*

  • Vojenská tělovýchova*

  • Trenér*

  • Kondiční trenér*

*přípravný kurz je přípravou pouze na talentové zkoušky z gymnastiky, plavání, atletiky a sportovních her


1. Přípravný kurz k talentovým zkouškám na FTVS UK v praktických předmětech pro TVSKurz je určen pro uchazeče o studium na FTVS, kteří si řádně podají přihlášku. Kurz má celkem 40 hodin a dává uchazeči možnost se zdokonalit a odstranit nedostatky v praktických předmětech (gymnastika, plavání, atletika a sporotvní hry) za pomoci příslušných sportovních kateder. Hlavním záměrem kurzu je seznámit uchazeče s požadaky testů, ověřit znalosti a schopnosti (kvalitu provedení, časy apod.)


Přihlášky: přihlašování bude spuštěno v prosinci 2022

Kód programu: 8923

Termín konání kurzu: 24. 2. - 1. 4. 2023 (vždy pá + so)

Programy:

výuka probíhá vždy pátek + sobota plánek areálu UK FTVS


Cena kurzu: 4.200,-Kč


Místa konání:Ubytování: účastníci si zajišťují sami. Zájemci mohou využít nabídky hostelu UK FTVS.

Strava: není organizována.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU ZDE


V případě Vašich dotazů se obracejte na Marcelu Kloučkovou, tel.: 220 172 250 nebo email: klouckova@ftvs.cuni.cz. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


2. Přípravný kurz k talentovým zkouškám na FTVS UK v praktických předmětech pro TRENÉRY a KONDIČNÍ TRENÉRY
Kurz je určen pro uchazeče o studium na FTVS, kteří si řádně podají přihlášku. Kuz má celkem 20 hodin a dává uchazeči možnost se zdokonalit a odstranit nedostatky v praktických předmětech (plavání a atletika) za pomoci příslušných sportovních kateder. Hlavním záměrem kurzu je seznámit uchazeče s požadaky testů, ověřit znalosti a schopnosti (kvalitu provedení, časy apod.)


Přihlášky: přihlašování bude spuštěno v prosinci 2022

Kód programu: 8922

Termín konání kurzu: 25. 2. - 1. 4. 2023 (vždy sobota)

Programy:

výuka probíhá vždy sobota plánek areálu UK FTVS


Cena kurzu: 3.000,-Kč


Místa konání:Ubytování: účastníci si zajišťují sami. Zájemci mohou využít nabídky hostelu UK FTVS.

Strava: není organizována.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU ZDE


Ubytování lze dohodnout na Hostelu FTVS:


Karin Kočí, tel.: 220 173 043, e-mail koci@ftvs.cuni.cz


Prosíme, abyste svůj požadavek uplatnili pokud možno okamžitě, neboť ubytovací kapacita je omezená.


V případě Vašich dotazů se obracejte na Marcelu Kloučkovou, tel.: 220 172 250 nebo email: klouckova@ftvs.cuni.cz. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScriptCentrum celoživotního vzdělávání UK FTVS

číslo dveří: H165


Přípravný kurz k talentovým zkouškám

Marcela Kloučková

Tel.: 220 172 250

E-mail:

klouckova@ftvs.cuni.cz


Po - Pá

8:30 - 13:00


Poslední změna: 27. leden 2023 12:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: