• Psychosociální laboratoř

Psychosociální laboratoř

Kontakty: tel. 2017 2318, 2017 2010


Možnosti psychologické a sociální diagnostiky, výběr osob. Diagnostika psychických schopností a předpokladů:

 • Diagnostika vlastností osobnosti

 • Diagnostika motivace a aspirací

 • Diagnostika sociálních schopností a předpokladů

 • Diagnostika vztahů mezi členy skupin


Využití přístrojové baterie Vienna Test System:

 • Měření speciálních schopností:

 • Diagnostika motivace a aspirací

 • Diagnostika sociálních schopností a předpokladů

 • Diagnostika vztahů mezi členy skupin

 • Měření obecných schopností:

 • koncentrace

 • obecná a výběrová pozornost

 • zvládání stresu

 • rychlost reakce

 • vytrvalost

 • vizuální paměť

 • Testy aktivační úrovně

 • Testy jemné motoriky

 • Testy osobnosti (ne/závislost na poli, MMPI)

Dále:

 • Výběr osob a testování předpokladů ke speciálním činnostem

 • Vypracování psychologických posudků osobnosti

 • Diagnostika sociální atmosféry sportovních družstev


Program psychologického poradenství

 • Individuální psychologické konzultace


Program výcviku sociálně psychologických dovedností

 • Nácvik relaxačních a autoregulačních metod s využitím biologické zpětné vazby

 • Trénink sociálních dovedností při vedení skupiny

 • Základní psychodiagnostické vyšetření (před sezonou, po sezoně, před a po soustředění) zaměřené na aktuální psychický stav sportovce

 • Výcvik v psychoregulačních metodách s využitím biologické zpětné vazby (autogenní trénink, psychorelaxace apod.)

 • Specializované psychologické expertizy k problémům vrcholového sportu dle individuální dohody


Poslední změna: 24. leden 2018 13:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: