• Aktuality

Aktuality

24. června 2021

Volby kandidáta na funkci děkana/děkanky UK FTVS


Akademický senát UK FTVS na svém červnovém zasedání dne 15. června 2021 přijal usnesení o vyhlášení termínu i časovém harmonogramu volby kandidáta na funkci děkana/děkanky UK FTVS pro funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026.Seznam navržených kandidátů na funkcí děkana FTVS UK

Doc.PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.


Časový harmonogram:


Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta pondělí 6. září 2021 do 12:00


Předvolební shromáždění akademické obce úterý 14. září 2021 v posluchárně P6 ve 13:00

a předvolební zasedání AS UK FTVS

(hybridní forma)


Volba kandidáta úterý 21. září 2021


Dokumenty pro kandidáty ke stažení:


Kandidatura pro volbu kandidáta na funkci děkana UK Fakulty tělesné výchovy a sportu


Návrh kandidatury pro volbu kandidáta na funkci děkana UK Fakulty tělesné výchovy a sportu


Strukturovaný životopis kandidáta na děkana UK FTVS


Volební teze kandidáta na děkana Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

V případě kandidátů narozených před 1. 12. 1971 je nutné dodat platné lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb.


Návrhy včetně všech příloh se podávají do podatelny UK FTVS k rukám předsedy volední komise M. Musálkovi.


Více informací o volbě kandidáta na funkci děkana/děkanky UK FTVS naleznete v Jednacím řádu AS UK FTVS článek 14 zde.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS