• Aktuality

Aktuality

20. května 2024

Studentská vědecká konference Scientia movens


Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy uspořádala v areálu fakulty 16. 5. 2024 tradiční studentskou vědeckou konferenci SCIENTIA MOVENS 2024, tentokrát s podtitulem „Věda v pohybu“. V pořadí 12. ročník byl určen pro studenty a studentky magisterských a doktorských studijních programů nejen naší fakulty, ale také ostatních vysokých škol z Česka a Slovenska, kteří prezentovali své výzkumné záměry a projekty v jakékoli fázi realizace formou přednášky či posteru.Konferenci zahájil děkan fakulty Miroslav Petr, na kterého navázala hlavní přednáškou Cheryl Leigh Somers z Wayne State University - vystoupila před naplněnou aulou s tématem Intersection of mental health and exercise/sport: the impact of physical activity on brain development, mental health, achievement, emotion regulation. Cheryl Somers se zabývá školní a poradenskou psychologií a celou svou kariéru školila školní a poradenské psychology. V poslední dekádě se intenzivně zaměřuje na komunitní zdraví a aplikaci duševního zdraví v širším kontextu zdraví.Konference byla rozdělena do dvou hlavních sekcí - zdravotní aspekty sportovních aktivit a sport v multidisciplárním kontextu. V každé sekci prezentovalo své příspěvky 10 účastníků a účastnic. O přestávce si jak účastníci, tak veřejnost, mohli prohlédnout 10 posterových příspěvků.Všechny příspěvky včetně posterů najdete v konferenčním sborníku:


KONFERENČNÍ SBORNÍK 2024


Za úspěšný průběh konference mockrát děkujeme celému organizačnímu týmu a partnerům konference, kterými byly IOCB TECH, KPMG, Decathlon a Mattoni.


Konferenci si můžete připomenout díky snímkům Michala Novotného.


FOTOGALERIE SCIENTIA MOVENS

Sdílet na: