PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.

Profesní charakteristika

 • diplomovaný trenér I. třídy ve volejbale

 • držitel II. trenérské třídy FIVB

 • trenér II. třídy v plážovém volejbale

 • předseda Metodické komise plážového volejbalu Českého volejbalového svazu

 • vedoucí Metodické komise Pražského volejbalového svazu

 • člen výboru Pražského volejbalového svazu

 • trenér vrcholových družstev volejbalu a plážového volejbalu mládeže včetně reprezentačních

Odborné zaměření

 • sportovní příprava dětí a mládeže ve volejbalu

 • trénink volejbalu

 • trénink plážového volejbalu

 • zdravotní aspekty volejbalu

Vyučované předměty

 • Didaktika sportovních her

 • Teorie a didaktika sportovních her

 • Základy sportovních her

 • Kurz sportovních her

 • Modifikované sportovní hry

 • Specializace - volejbal

 • Sportovní hry II

 • Volejbal

Publikace

 • BUCHTEL, J. a kol. Teorie a didaktika volejbalu. Praha: Karolinum, 2005

 • BUCHTEL, J., EJEM, M., VORÁLEK, R.. Trénink volejbalu. Praha: Karolinum 2010

 • VORÁLEK, R., TICHÝ, M., SÜSS, V. Kloubní vyšetření mladých hráček volejbalu Rehabilitácia 2006, č. 3 s. 139-147 ISSN 0375-0922

 • VORÁLEK, R., TICHÝ, M., SÜSS, V. Analýza techniky odbití míče obouruč vrchem Česká kinantropologie 2006, č. 2, r. 10, s. 47-59 ISSN 1211-9261

 • VORÁLEK, R. Analýza pohybu ve vztahu k funkčním charakteristikám horních končetin u mladých hráček volejbalu Československá fyziologie 2006, č. 4 s. 155-163 ISSN 1210-6313

 • VORÁLEK, R. Vliv dysfunkcí kloubů a svalů horních končetin na způsob odbití míče ve volejbale. Disertační práce. Praha: UK FTVS, 2006

 • VORÁLEK, R., SÜSS, V., PARKANOVÁ, M. Poruchy pohybového aparátu a svalové dysbalance u hráček volejbalu ve věku 15–19 let. Rehabilitácia 2007, č. 1, s. 14–21 ISSN 0375-0922

 • VORÁLEK, R., PÁLOVÁ, H., SÜSS, V. Nejčastější zranění ve volejbale a rehabilitace. Rehabilitácia 2009, č. 2, s. 70–75 ISSN 0375-0922

 • MATOŠKOVÁ, P., SÜSS, V., VORÁLEK, R. Kompenzační programy ve sportu. Intervenční pohybové programy. Sborník prací ze stráže „Svatoňova stráž 09“ pořádaného ve dnech 24. – 26. 9. 2009

 • VORÁLEK, R., TICHÝ, M., SÜSS, V. Movement analysis related to funtional charakteristics of upper extremities in female junior volleyball players. International Journal Volleyball Research Vol 10 No. 1. 2010 pp. 6-13 ISSN 1524-4652

 • http://www.fivb.org/EN/Medical/Document/2010_IJVR.pdf

 • VORÁLEK, R., MACIOLKOVÁ, H., SÜSS, V. Analýza vybraných indikátorů zatížení v plážovém volejbalu žen. In SÜSS, V., TŮMA, M. a kol. Zatížení hráče v utkání. Praha: Karolinum, 2011

 • VORÁLEK, R., VĚTROVCOVÁ, M., SÜSS, V. Neuromuscular Control of the Knee Joint in Adolescent Female Volleyball Players. Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae LI/II. Univerzita Komenského Bratislava, 2011, s. 35-44 ISBN978-80-223-3109-8

 • VORÁLEK, R., MATUŠKA, T., SÜSS, V. Srovnání úrovně preventivních protiúrazových opatření ve volejbalu mezi kluby české extraligy a zahraničními kluby mužů. Rehabilitácia 2012, č. 2, s. 88–95 ISSN 0375-0922

 • VORÁLEK, R., VÍTOVÁ, R., SÜSS, V. Zranění ramene a páteře u hráček volejbalu. Rehabilitácia 2013, č. 2, s. 104–110 ISSN 0375-0922

 • ČUČKOVÁ, T., ZNAŠÍKOVÁ, I., VORÁLEK, R., SÜSS, V. Pohybový aparát mladých volejbalistek. Rehabilitácia 2013, č. 4, 235-240 ISSN 0375-0922

 • VORÁLEK, R., LAVIČKOVÁ, R., SÜSS, V. Porovnání kloubních rozsahů mezi bývalými vrcholovými hráči volejbalu a nesportující mužskou populací. Rehabilitácia 2014, č. 3, s. 150–157 ISSN 0375-0922

 • 1VORÁLEK, R., DUPAL, O., HANÍK, Z. Rychlost a frekvence výskytu nahrávek do zón IV a II v současném vrcholovém volejbale mužů. Česká kinantropologie 2016, č. 3, r. 20, s. 62-68 ISSN 1211-9261

 • 1SÜSS, V., VORÁLEK, R., VÍTOVÁ, R. Porovnání četnosti zranění ramene a páteře u hráčů a hráček volejbalu. Rehabilitácia 2017, č. 2, s. 138–144 ISSN 0375-0922


Poslední změna: 2. prosinec 2020 10:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: