Zaměstnanci katedry

Vedoucí pracovníci

Vedoucí katedry


PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.

tel.: 220 172 218

číslo dveří: D130

Tajemník katedry

Mgr. Jan Feher


tel.: 220 172 194

číslo dveří: D131

Sekretářka katedry

Monika Horáková

Atletická přípravkatel.: 220 172 095

číslo dveří: D132Oddělení atletiky

PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.

člen katedry


tel.: 220 172 218

číslo dveří: D130

Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.

člen katedry, proděkan pro studijní záležitosti


tel.: 220 172 356

číslo dveří: D130 / H107 - děkanát

Mgr. Jan Feher

člen katedry


tel.: 220 172 194

číslo dveří: D131

Doc. PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA.

člen katedry


tel.: 220 172 244

číslo dveří: D134

Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D.

členka katedryPhDr. Pavlína Vostatková

členka katedry


tel: 220 172 043

tel.: 220 172 125

konzultace po předchozí dohodě

číslo dveří: D133

PhDr. Dušan Blažek, Ph.D.

člen katedry


tel: 220 172 194

konzultace po předchozí dohodě

číslo dveří: D131

Mgr. Radka Bačáková, Ph.D.

členka katedry


tel.: 220 172 219

číslo dveří: D129

PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.

externí pracovnice


tel.: 220 172 125

číslo dveří: D133

Mgr. Dominika Krupková

členka katedry


na mateřské dovolené

RNDr., PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.

externí pracovník


číslo dveří: D131

Mgr. Filip Čermák

externí pracovník


tel.: 220 172 194

číslo dveří: D131

PaedDr. Jana Kolčiterová

externí pracovnicetel.: 775 675 910Oddělení sportů v přírodě

PhDr. Ivana Turčová, Ph.D.

členka katedry, vedoucí oddělení sportů a pobytu v přírodě


tel.: 220 172 017

číslo dveří: D127

Mgr. Tomáš Brtník

člen katedry


tel.: 220 172 219

číslo dveří: D129

doc. Jiří Baláš, Ph.D.

člen katedry


tel.: 220 172 017

číslo dveří: D127

Mgr. Lukáš Psohlavec

člen katedry


tel.: 220 172 219

číslo dveří: D129

Mgr. Radka Bačáková, Ph.D.

členka katedry


tel.: 220 172 219

číslo dveří: D129

Mgr. Lucie Kalkusová

členka katedry


na mateřské dovolené


Mgr. Dominika Krupková

členka katedry


na mateřské dovolenéPoslední změna: 26. únor 2024 13:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: