Pokyny autorům

Přihlášky + texty příspěvků (dle pokynů): do 22.6.2015

na adresy ,


Příspěvek obsahuje:

  • Název česky (Times New Roman, tučně, velká písmena 14, vystředit), vynechat řádek

  • Jména autorů bez titulů (Times New Roman, velká písmena 14)

  • Pracoviště autorů (Times New Roman, kurzíva, 12), vynechat řádek

  • Abstrakt a klíčová slova (nadpis tučně, text obyčejně) česky (Times New Roman, 12), vynechat 2 řádky

  • Název anglicky (Times New Roman, tučně, velká písmena 14), vynechat řádek

  • Abstrakt a klíčová slova slova (nadpis tučně, text obyčejně) anglicky (Times New Roman, 12), vynechat 2 řádky

  • Celý text příspěvku (Times New Roman, 12, řádkování 1, nadpisy kapitol po vynechaném řádku tučně)

  • Použitá literatura


Vzor:


PRESTIŽ ŠKOLNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY


NOVÁK, JAN

Fakulta tělesné výchovy a sportu, UK Praha


Abstrakt

Článek se zabývá problematikou ….

Klíčová slova: učitelská profese, obliba TV, absence při TV aktivitách


PRESTIGE OF SCHOOL PHYSICAL EDUCATION

Abstract

The article deals with ….

Key words: teaching profession, popularity of P.E., non attendance in P.E. activities


Úvod

Metodologie výzkumu

Výsledky

Diskuse a závěry

Použitá literatura (APA, 2010)

Příklad citací:

NEPERIODIKA (knihy, závěrečné zprávy, monografie, brožury)

Autor, A. A. (rok). Název práce. Místo: Vydavatel.

ČÁST NEPERIODIKA (kapitoly knih, sborníky)

Autor, A. A., & Autor, B. B. (rok). Název kapitoly. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Název knihy (pp. strany). Místo: Vydavatel.

PERIODIKA (články v časopisech)

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (rok). Název článku. Název Periodika, ročník(číslo), strany.

ONLINE PERIODIKA

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (year). Název článku. Název Periodika, ročník(číslo), strany. Retrieved měsíc den, rok, from zdroj.


Poslední změna: 24. leden 2018 12:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS