Zápis do dalšího úseku studia

Termín plnění studijních povinností končí dnem 18. 9. 2023

Termín elektronického zápisu do dalšího úseku studia (akademického roku 2023/2024) končí dnem 19. 9. 2023.Zápis do vyššího úseku studia probíhá elektronicky, zápis po přerušení probíhá osobně na studijním oddělení.

Pro zápis do dalšího úseku studia platí pro všechny studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia následující postup (podrobnosti jsou uvedeny v popisu jednotlivých kroků):


1. student provede kontrolu osobních údajů v SIS;

2. student si spustí v SIS kontrolu pro postup do dalšího úseku studia (pro vlastní potřebu);

3. student podá studijnímu oddělení prostřednictvím SIS žádost o kontrolu pro postup; NÁVOD

4. studijní oddělení následně zpracuje studentovu žádost o kontrolu;

5. po provedení kontroly si student může vytisknout potvrzení o studiu.

6. odevzdání prohlídky od sportovního lékaře platné po celý akademický rok na studijní oddělení své studijní referentce – originál nebo úředně ověřenou kopii

(neakceptujeme naskenovaný dokument poslaný e-mailem ani prostou kopii).


POVINNOST ODEVZDAT SPORTOVNÍ PROHLÍDKU MAJÍ NOVĚ POUZE TĚLOVÝCHOVNÉ STUDIJNÍ PROGRAMY- studijní programy


UPOZORŇUJEME, ŽE STUDENTI BEZ PLATNÉ SPORTOVNÍ PROHLÍDKY SI DO ROZVRHU ZÁVAZNĚ NEZAPÍŠÍ PŘEDMĚTY VÁZANÉ NA SPORTOVNÍ PROHLÍDKU V OPATŘENÍ DĚKANA Č. 15/2023 !


Popis jednotlivých kroků elektronického zápisu


  • Termín plnění studijních povinností končí dnem 18. 9. 2023


  • Termín elektronického zápisu do dalšího úseku studia 1. 8. 2023 do 19. 9. 2023.
Poslední změna: 26. září 2023 14:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: