Taják - noční orientační běh


V úterý 28. 11. 2023 proběhl již 53. ročník Memoriálu Pavla Tajovského – závodu v nočním orientačním běhu koedukovaných dvojic a především každoroční setkání věnované vzpomínce na Pavla Tajovského a dalších studentů, či absolventů, které si vzaly hory. Aktualitu a výsledky si můžete přečíst zde:Závod se koná na mapách v těsné blízkosti Prahy nebo přímo na jejím území. V posledních letech vznikla řada nových map i v blízkosti centra nebo přímo v něm, a tak je stále co nového objevovat. Kromě sportovního má závod také charakter společenského setkávání studentů a absolventů naší fakulty. Patří mezi ně i Vendulka Tajovská, manželka Pavla Tajovského, a Jan Tajovský, jeden ze tří synů, který je dlouholetým sponzorem závodu.  


První ročník přeboru FTVS v orientačním běhu se uskutečnil v roce 1970. V té době měl závod charakter denního i nočního závodu jednotlivců. Jedním z hlavních organizátorů byl Pavel Tajovský, řečený „Taják“, odborný asistent na katedře Sportů a pobytu v přírodě. Taják k sobě přitahoval studenty, kteří milovali pohyb v přírodě ve všech jeho podobách. Dovedl je i beze slov nadchnout k tomu báječnému setkávání s krásami přírodního prostředí a lidských duší. Nepoužíval silných slov, jeho hlavním výchovným prostředkem byl vlastní příklad. I přes krátké působení na katedře vychoval velkou řadu nadšených pokračovatelů v oblasti turistiky a sporů v přírodě. 


6. 2. 1980 zemřel Taják v lavině při zimním přechodu Nízkých Tater, bylo mu 37 let. Vedl skupinu pěti studentů, kteří měli oproti němu nevýslovné štěstí, a pád laviny přežili bez zranění.  V témže roce na podzim se přebor fakulty v orientačním běhu stal „memoriálem Pavla Tajovského“, nejen jako vzpomínka na tohoto báječného člověka, ale také jako připomínka všech, kteří při sportovních aktivitách v přírodě zahynuli. Bohužel jich od té doby hodně přibylo. Nejtragičtější událost se stala 2. 5. 2009, když v lavině v severním Tyrolsku zemřeli najednou čtyři studenti a absolventi FTVS: Jan Kovrč – řečený „Kovrčák“, Martin Paldus – „Palďák“, Jan Malý - „Bingo“ a Tomáš Mačák – řečený „Nožík“. 


Nedlouho po Tajákově smrti získal závod podobu nočního “scorelaufu“ koedukovaných dvojic. Na jeho organizování se vždy podíleli učitelé z katedry Sportů v přírodě. Zpočátku pod vedením Františka Dvořáka a Jiřího Brtníka. V devadesátých letech Petra Ďoubalíka a v novém tisíciletí Jiřího Šafránka. Aktuálně se již několik let o organizaci starají Tomáš Brtník a Lukáš Psohlavec.  Poslední změna: 4. prosinec 2023 11:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: