Taják - noční orientační běh


První ročník přeboru UK FTVS Praha v orientačním běhu se uskutečnil v roce 1970. V té době měl závod charakter denního i nočního závodu jednotlivců. Jedním z hlavních organizátorů byl Pavel Tajovský, řečený „Taják“, odborný asistent na katedře Sportů a pobytu v přírodě UK FTVS, předchůdkyni dnešní katedry Sportů v přírodě (SP).  Taják k sobě přitahoval studenty, kteří milovali pohyb v přírodě ve všech jeho podobách. Dovedl je i beze slov nadchnout k tomu báječnému setkávání s krásami přírodního prostředí a lidských duší. Nepoužíval silných slov, jeho hlavním výchovným prostředkem byl vlastní příklad. I přes krátké působení na katedře vychoval velkou řadu nadšených pokračovatelů v oblasti turistiky a sporů v přírodě.6. 2. 1980 zemřel Taják v lavině při zimním přechodu Nízkých Tater, bylo mu 37 let. Vedl skupinu pěti studentů, kteří měli oproti němu nevýslovné štěstí, a pád laviny přežili bez zranění. Autor tohoto textu (PhDr. Jiří Šafránek, Ph.D.) byl jedním z nich.


V témže roce na podzim  se přebor  UK FTVS v orientačním běhu stal „memoriálem Pavla Tajovského“, nejen jako vzpomínka na tohoto báječného člověka, ale také jako připomínka všech, kteří při sportovních aktivitách v přírodě zahynuli. Bohužel jich od té doby hodně přibylo. Nejtragičtější událost se stala 2. 5. 2009, když v lavině v severním Tyrolsku zemřeli najednou čtyři studenti a absolventi FTVS,  Jan Kovrč – řečený „Kovrčák“,  Martin Paldus – „Palďák“, Jan Malý - „Bingo“ a Tomáš Mačák – řečený „Nožík“.


Nedlouho po Tajákově smrti získal závod podobu nočního “scorelaufu“ koedukovaných dvojic. Na jeho organizování se vždy podíleli učitelé z katedry Sportů v přírodě. Zpočátku pod vedením Františka Dvořáka a Jiřího Brtníka. V devadesátých letech Petra Ďoubalíka a v novém tisíciletí Jiřího Šafránka.


Závod se vždy konal na mapách v těsné blízkosti Prahy a nebo přímo na jejím území. V posledních letech vznikla řada nových map i v blízkosti centra nebo přímo v něm, a tak je stále co nového objevovat.  Kromě sportovního má závod také charakter společenského setkávání studentů a absolventů UK FTVS. Patří mezi ně i Vendulka Tajovská, manželka Pavla Tajovského a Jan Tajovský, jeden ze tří synů, který je dlouholetým sponzorem závodu a ceny, které nám poskytuje, jsou velkým lákadlem i pro ty, kteří se neumístí na stupních vítězů.


Termín závodu: první středu po 20-tém říjnu

Pořadatelé akce: Členové oddělení Turistiky, sportů a výchovy v přírodě katedry Sportů v přírodě


Poslední změna: 24. leden 2018 12:57 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS