Základní kurz in-line bruslení

Termín:

Rozsah:

Bloková výuka (dotace 25 hodin)

Výstup:

Osvědčení o absolvování kurzu

Kontakt:

Popis kurzu:

Výuka je zaměřena na nácvik i zdokonalování techniky jízdy, využití herních programů při výuce na in-line bruslích a kondiční přípravu, určenou pro rozvoj všech pohybových schopností. Absolventi kurzu by měli být schopni naučit správnou a bezpečnou techniku, aplikovat program na in-line bruslích v rámci pohybových aktivit u různých věkových kategoriích v programech školní tělesné výchovy i u sportovců v různých sportovních odvětvích.

Prakticko-teoretický program pro:

- Učitele ZŠ a SŠ v rámci DVPP v oblasti in-line bruslení, jako

součásti výuky školní tělesné výchovy

- Odborné pracovníky vzdělávacích, sportovních a zájmových

zařízení jako doplnění odbornosti

Leták:


Poslední změna: 21. květen 2019 14:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS