• Uchazeči
  • Informace o nových studijních programech na FTVS UK

Informace o nových studijních programech na FTVS UK


Od akademického roku 2019/20 zahajuje FTVS UK výuku od prvních ročníků podle nově akreditovaných studijních programů. Vyšší ročníky budou vyučovány dle staré platné akreditace a budou postupně dobíhat, abychom se vyhnuli administrativně a legislativně náročnému převádění studentů ze starých oborů do nových programů v rámci jednoho studia.


Vzhledem k množícím se dotazům a nejasnostem ohledně možnosti pokračování v dalším studiu nebo v navazujícím magisterském studiu uvádím přehled nových studijních programů a jejich plánů, které ideově navazují na staré studijní obory. Volba studijního plánu u bakalářských studijních programů probíhá při zápisu do letního semestru, volba studijního plánu u navazujících magisterských programů probíhá se zápisem do studia.


Více informací o jednotlivých programech zdePoslední změna: 9. leden 2019 15:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: