SCIENTIA MOVENS 2023

Mezinárodní vědecko-popularizační konference | Scientia Movens 


Téma letošní konference je „dovednosti trvale udržitelného zdraví“ 


Termín konference: 16.- 17.5.2023 


Místo konference:

Konferenční prostory Univerzity Karlovy, Karolinum, Ovocný trh 5, 116 36, Praha 1 


NAVIGACE


 


Konference je zaměřena svým hlavním tématem na způsoby udržení a zlepšení lidského zdraví. Přijímáme vědecko-výzkumná témata příspěvků, ale i témata popularizační v těchto sekcích: 


  • Výživa a zdraví populace 

  • Tělesná zdatnost současné populace 

  • Vzdělávání jako prostředek pro změnu

  • Pohyb jako prostředek udržení tělesného i psychického zdraví 

  • Esport: příležitosti a hrozby 


Příspěvek zasílejte emailem (scientiamovens@ftvs.cuni.cz) ve formě Grafického abstraktu dle propozic. Výstupem konference bude sborník grafických abstraktů. Konference je rozdělena na několik části dle tematických sekcí, přednášejících a formy prezentace:  


Keynote přednášky jsou určené pro zvané řečníky a uvádějí jednotlivé sekce (30 min prezentace + 5 min diskuse) 


Standardní přednášky (15 min prezentace + 5 min diskuse) jsou určeny pro akademické a vědecké pracovníky. 


Studentské přednášky (10 min prezentace + 5 min diskuse) jsou určené pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Tyto přednášky budou hodnoceny komisí v rámci jednotlivých sekcí a nejlepším budou uděleny ceny. 


Studentské postery (představení projektu a tématu u panelu s posterem) jsou určeny studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Za nejlepší postery budou uděleny ceny. 


V přednáškových místnostech bude k dispozici standardní technika (data projektor, PC, prezenter). Postery se budou umísťovat do konferenčních prostor Karolína ráno od 8 h první den konference. 


Registrace a důležité termíny


Konference se koná ve dnech 16. – 17.5.2023 v historické budově Karolina (Ovocný trh 5, 116 36, Praha 1). 


Včasná registrace je podmíněná s odesláním vložného do 28.2.2023 na účet fakulty: 0085332011/0100 s přiděleným variabilním symbolem. 


Registrace je podmíněná odesláním vložného do 16.4.2023 na účet fakulty: 0085332011/0100 s přiděleným variabilním symbolem

(pro přidělení variabilního symbolu a vystavení faktury kontaktujte:


Výše registračních poplatků pro akademické pracovníky/studenty:


*Včasná registrace do 28.2.2023 je 2500,- Kč / 300,- Kč  

*Pozdní registrace do 16.4.2023 je 3500, - Kč / 700,- Kč 

Registrace do 30.4.2023 z řad široké veřejnosti bez příspěvku je 500 Kč. 


Vložné při neúčasti je nevratné. 


Registrační formulář: 


REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Organizační tým


Doc. Dr. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D. 


Doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. 


Doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. 


doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D. 


Prof. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. 


RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc. 


doc. Paedr. Tomáš Perič, Ph.D. 


doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc. 


doc. RNDr. Lucie Korecká, Ph.D. 


doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. 


Mgr. Zdeněk Ledvina, LL.M., MBA 


PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. 


PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 


PhDr. Klára Daďová, Ph.D. 


Mgr. Tomáš Macas, Ph.D. 


Ing. Lenka Henebergerová 


Ing. Hana Klíčová 


Msc. Ishak Kovač 


Mgr. Vendula Soukupová 


Msc. Farwa Babar 


Alice Franzová 


Júlia Rumanová 


Bc. Eva Musilová 


Bc. Karolína Jelínková 


Grafický abstrakt


VZOR 2023


Předběžný program


Připravujeme...

Děkujeme za pochopeníPoslední změna: 25. leden 2023 18:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: