Univerzita Našich Příběhů

Pravidelná série diskuzí a besed, kterou nazýváme právě Univerzita našich příběhů. Celou aktivitu pro zaměstnance a studenty Univerzity Karlovy a jejich blízké připravují studenti Mezinárodního Studentského Týmu FTVS UK s cílem nabídnout životní příběhy zajímavých osobností, ve kterých je možné číst např. že život si můžeme obohatit díky naší ochotě vykračovat z bublin a komfortních zón. Společně poznáváme jiné kultury, obohacujeme se o zážitky z cestovních dobrodružství našich hostů, posilujeme hodnoty spolupráce mezi studenty a zaměstnanci nebo se například dozvídáme o sportovním životě našich hostů.


Na každou besedu zveme hosta, který je jakkoliv spjatý s Fakultou tělesné výchovy a sportu, potažmo celou Univerzitou Karlovou. Jedineční hosté, jedinečné příběhy, jedinečné životní zkušenosti, zážitky, poznatky. To vše máme možnost se skrz Univerzitu našich příběhů dozvědět, nechat se inspirovat a diskutovat nad diskutovanými tématy. Pro tyto události jsme vybrali prostředí v Kampusu Hybernská, které je velice příjemné jak pro diskutující hosty, tak pro zvané účastníky. Neformálnost je jednou z výhod, před každým ze setkání máme možnost potkat se u kávy a drobného občerstvení, které rozvíjí už tak příjemné a zajímavé odpoledne.Pilotní díl | 20. června 2022


Martin Vopěnka

spisovatelÚplně první díl Univerzity našich příběhů proběhl na samém konci akademického roku 2021/2022. Pozvání přijal spisovatel a nakladatel Martin Vopěnka, který odstartoval naši úspěšnou sérii. Své zážitky a poznatky z cestování, které také sepsal a vydal vesvých knihách, byly opravdu ohromující. Diskutovali jsme nad tématem “konzumního cestování”, jaký vliv má masová turistika na planetu nebo například jaké to je být roztroušen civilizací. Na konci diskuze byl prostor pro dotazy od diváků z publika, měli tedy možnost pana Vopěnku vyzpovídat, kam budou směřovat jeho další cestovatelské kroky, zda připravuje novou publikaci, nebo jaký byl pro něj osobně jeho zatím nejcennější skalp.

Panu Vopěnkovi bychom tímto rádi poděkovali.
II. díl | 10. října 2022


Gabriela Kontra

fotografkaK pokračování série Univerzita našich příběhů druhou besedou, pozvání přijala fotografka, nakladatelka a dokumentaristka Gabriela Kontra. Vystudovala fotografii na pražské FAMU, kde působí dodnes a vyučuje dokumentární fotografii na Katedře dokumentární tvorby FAMU. Již více než dvacet let se ve své fotografické i filmové tvorbě věnuje především sociálním tématům. Své práce prezentovala na mnoha výstavách a festivalech, spoluzaložila a vedla kulturně-ekologický projekt Bajkazyl. V roce 2020 založila nakladatelství Divočina.


Svým vyprávěním nám představila výčet ze svého portfolia nejvýznamnějších fotografií a děl a sdílela své pocity a zážitky nejen z focení, ale hlavně z pracovně – životní cesty, která jí po celou dobu tvorby provází. Jaké to bylo vést známý podnik Bajkazyl, co všechno musela obětovat a jaké zkušenosti jí do života přinesl právě tento počin? I tyto životní kroky jsme se dozvěděli.

Za příjemné odpoledne paní Kontra velice děkujeme.
III. díl | 21. listopadu 2022


Vavřinec Hradilek

kajakářVelkou ctí bylo přivítat sportovce tělem i duší, úspěšného kajakáře a muže mnoha rolí, Vavřince Hradilka. Světového šampiona i olympijského medailistu. Příjemné diskuzní odpoledne Vavřinec otevřel hlubokými vzpomínkami. Rozpovídal se o svých začátcích na divoké vodě a přiblížil divákům, jaké byly jeho prvotní krůčky do loděnice, kde ho poprvé v devíti letech jeho trenér posadil do lodi a dal mu do rukou pádlo. Vyprávěl, co vlastně předchází Olympijským hrám, jak těžké je kvalifikovat se a kolik odříkání sportovce stojí neúprosná cesta za svými sny před tím, než si v duchu odpočítává na startu olympijského závodu. Vavřinec Hradilek mimo velice úspěšnou sportovní kariéru odstartoval i kariéru hereckou. Vyzkoušel si role ve filmech

jako “Tenkrát v ráji” nebo “Zátopek” a popisoval, jak se adaptoval do svých rolí a co vlastně mu v začátcích činilo největší obtíže.

Vavřinci děkujeme za jeho úžasný životní příběh, za energii a motivaci, kterou předal posluchačům z řad studentů a zaměstnanců Univerzity Karlovy.

IV. díl | 13. prosince 2022


Miroslav Petr

děkan FTVS UKPoslední besedu kalendářního roku 2022 a zároveň předvánoční setkání uvítal doc. Miroslav Petr - děkan Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Akce proběhla v širokém obsazení diváků z řad studentů a zaměstnanců samotné fakulty, a proto se diskutovalo nad spousty témat ohledně fakulty. Co nás čeká na fakultní půdě a jaké jsou výhledy organizační struktury v příštích letech? Na jaký nový obor se můžeme těšit a jaká bude úprava těch stávajících? To vše jsme se mohli dozvědět.


Slovo přišlo na děkanovu sportovní a studijní kariéru. Je úspěšným atletem v disciplíně hodu diskem, v juniorských kategoriích reprezentoval Českou republiku na největších sportovních závodech. Zvolení do funkce děkana předcházelo studium bohaté na zážitky. Doktorské studium vystudoval právě na domovské fakultě v oboru Kinantropologie a zároveň působil jako asistent na katedře atletiky. Dosud působil jako proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost, doktorské studium a rigorózní řízení a dále jako člen Katedry fyziologie a biochemie.

Panu děkanovi děkujeme za jeho obrovský přísun naší fakultě, za příjemnou besedu a těšíme se z jeho zájmu naslouchat a pomáhat studentům.
V. díl | 20. února 2023


Michal Stark

cyklistaLetní semestr jsme zahájili velice úspěšně. Pozvání do Kampusu Hybernská přijal paralympijský cyklista a člověk s velkým srdcem, Michal Stark. Pyšní se titulem mistra světa v časovce jednotlivců, okusil prvenství na evropském šampionátu ve stejné disciplíně a mezi prozatím vrcholný úspěch jeho kariéry řadíme bronzovou medaili z paralympijských her v Sydney 2000.

Silný příběh svého života vyprávěl se zaujetím diváků, kterých se zúčastnilo nad očekávání. Po úrazu v dětství se mu život obrátil, ale jak sám říká - dobrým směrem. Mimo své sportovní úspěchy, kterých je požehnaně mnoho, Michal Stark popisoval první sportovní krůčky, které emoce mu sport do života přináší, nebo jak moc sportovce ovlivňuje síla mysli a nastavení v závodech. Debata vyvrcholila až do prostředí komunální politiky, Michal je totiž starostou obce Jeneč a divákům popisoval svůj den, jak skloubit funkci veřejného činitele s profesionální kariérou sportovce.

Jsme velice potěšeni, že jsme mohli přivítat takto významnou sportovní osobnost a ponořit se do Michalova životního příběhů. Tímto děkujeme a přejeme mnoho úspěchů ve sportu i životě.
VI. díl | 13.3.2023


Arnošt Lustig

spisovatel, scénárista, publicistaPo vzoru svého otce, českého židovského spisovatele Arnošta Lustiga, se věnuje filmu, je oceňovaným scénáristou, publicistou a působí také jako pedagog. Všechna tato témata byla také předmětem besedy.


Josef Lustig se na začátku besedy rozpovídal o tom, jak ho těší vystupovat mezi studenty v neformálním prostředí Kampusu Hybernská. Dále jsme se dozvěděli, jaký byl impuls k natočení a režírování dokumentu Můj fotr a jeho oblíbené koncentráky, který Josef a Arnošt Lustigovi společně zpracovali. V zápětí Josef Lustig autenticky vyprávěl příběhy z dětství z období války a holokaustu, popisoval svůj vztah k otci a přiblížil posluchačům, co ho vedlo k cestování po světě a kde se cítí nejkomfortněji. Posledním tématem byla výuka na univerzitách ve Spojených Státech a nakonec byla otevřena i diskuzi s diváky.
VII. díl | 12.5.2023


Tomáš Pravenec

ředitel Petr Čech Sport, a.s., milovník sportuHned na začátku besedy jsme se dozvěděli, proč se Tomáš rozhodl studovat právě Management sportu na naší fakultě. Pohyb, rozmanitost sportovního prostředí a především zlepšování manažerských dovedností ho upoutalo a hrálo klíčovou v jeho rozhodování. Když nastupoval jako stážista do společnosti Petr Čech Sport, nenapadlo ho, jak rychle se vypracuje na pozici ředitele komunikace. Jeho vášeň k cyklistice a kolům ho dovedla až k samotné organizaci mnoha úspěšných závodů pro všechny věkové i výkonnostní kategorie. Tomáš vyprávěl, jak náročné je uspořádat seriál závodů Kolo pro Život či jak se liší pořádání cyklistických závodů od běžeckých na lyžích.

Stihl si již Tomáš splnit všechny své sportovní cíle? Jaké další kariérní kroky ho čekají a kde bere neustálou inspiraci pro svou práci? To vše bylo hlavními tématy diskuze na konci besedy.   

Děkujeme Tomáši Pravencovi za skvělou inspirativní besedu, ze které si všichni účastníci odnesli nejen úsměvy na tvářích, ale i cenné rady z osobních zkušeností.
VIII. díl 12. června 2023


Jakub Žerava

snowboardcrossařRoční výročí projektu Univerzita Našich příběhů jsme oslavili besedou s Jakubem Žeravou.


Snowboardcross možná nepatří mezi nejznámější sporty, to však plně nahrazuje jeho zajímavost a vynikajicí výsledky, kterých Jakub ve své kariéře zatím dosáhl. Stříbrná medaile ze Zimních světových univerzitních her Lake Placid 2023 je jeho ona nejcennější. Od úplných začátků, kdy Jakub s tímto sportem až po vrcholný úspěch. Dozvěděli jsme se, jak probíhá příprava závodníků - nejen ta sportovní, ale v dnešní době i stále víc důležitá příprava mentální. Jaké pocity mu proudí hlavou, když odbíjí poslední vteřiny na startu závodů? To vše bylo hlavním tématem. Jakub je také dobrodruhem a cestovatelem mimo sportovní sféru. Lákají ho hory, příroda a volný čas strávený na čerstvém vzduchu. Co mu přináší cestování do života a jaká místa mu utkvěla v paměti nejvíce, I o tom se rozpovídal v besedě, kterou jsme oslavili velice úspěšný rok od spuštění projektu Univerzita Našich Příběhů.


Děkujeme Jakubovi za účast a společně strávený čas se studenty, zaměstnanci a dalšími blízkými kamarády v Kampusu Hybernská. Těšíme se opět již od října 2023 se zcela inovativním formátem besed, ve kterých se samozřejmě I nadále bude prolínat pohyb, cestování a aktivní žitovní styl spojený s poznáváním.


Poslední změna: 6. říjen 2023 08:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: