Seminář Pohybová terapie 2024

Pravidelná pohybová aktivita (PA) ve správně nastavené formě i objemu je důležitou součástí zdravého životního stylu a primární, sekundární i terciární prevence celé řady onemocnění. Proto již řada zemí (například Velká Británie, Dánsko, Norsko, Finsko, Irsko, Švédsko, Nový Zéland) přistoupila na to, že pohybová intervence a edukace od tělovýchovných specialistů může být součástí hrazené péče. PA “na předpis”, tedy v primární zdravotní péči, by měli realizovat pohyboví terapeuti s dostatečnou erudicí v problematice osob se specifickými potřebami (tj. s dlouhodobým onemocněním, postižením či jiným zdravotním znevýhodněním) a zároveň s erudicí v oblasti vedení tělovýchovných programů a skupinových lekcí.


·

  • Jakým způsobem lze i v České republice podpořit systém pohybové terapie?

  • Jaké jsou u nás zkušenosti s pozitivní praxí v oblasti pohybové terapie?

  • Jaká má být erudice/vzdělání pohybových terapeutů?

  • Jakým způsobem se o nich lékaři mohou dozvědět?

  • Dočkáme se pohybové terapie “na předpis”?


Tyto a další otázky si společně chceme klást na prvním ročníku semináře Pohybová terapie. V rámci semináře budeme prezentovat příklady dobré praxe.


Datum a čas konání: 11. 4. 2024 | 9,00 – 12,00

Místo konání: FTVS UK | J. Martího 31, Praha 6 | Posluchárna P1


9:00 - 9:10

Klára Daďová, Jitka Vařeková

Úvodní slovo

9:10 - 9:40

prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Pohybová terapie - co, kdo a jak?

9:40 - 10:00

MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D.

Prehabilitace - pohybová terapie v předoperační péči v onkogynekologii

10:00 - 10:15

Mgr. Marie Vitujová

Pohybová terapie ve FN Motol

10:15 - 10:25

PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D. MBA


Tři směry pohybové terapie

10:25 - 10:40

Přestávka

10:40 - 11:00

Mgr. Tereza Němečková,

Bc. Dominika Čermáková

Pohybová terapie u jedinců po poranění míchy

11:00 - 11:20

PhDr. Mgr. Renata Větrovská, Ph.D

PT v sekundární prevenci a léčbě dětské obezity

11:20 - 11:30

Bc. Iva Křížová

Zkušenosti s pohybovou terapií v Belgii

11:30 - 11:40

PhDr. Klára Daďová, Ph.D

PT v prevenci poruch spojených se stárnutím

11:40 - 11:50

PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D.

PT u jedinců s onemocněním ledvin11

11:50 - 12:00

Závěrečná diskuseSeminář je zdarma | Přihlašování přes odkaz zde:


Akci organizuje Katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství FTVS UK a odborně garantují: PhDr. Klára Daďová, Ph.D., PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D. MBA, PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. a Mgr. Markéta Křivánková.


Kontakt:


Přijďte k nám sdílet své zkušenosti a otevírat důležitá témata z oblasti prevence civilizačních onemocnění.Poslední změna: 26. březen 2024 17:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: