Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Informace o studijním programu

Studijní program: Tělesná výchova a sport

Studijní obor: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Forma studia: Prezenční


 • Studiem tohoto oboru získávají jeho absolventi vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence pro profesionální působení v širokém spektru tělovýchovných a sportovních zařízení, sportovních klubech, fitness centrech, v cestovních kancelářích, kulturních a rekreačních centrech volného času, obecních úřadech atd.

 • Vyvážená struktura povinných, povinně volitelných a volitelných kreditních předmětů ve společenskovědních a biomedicínských předmětech, didaktice tělesné výchovy, ve vybraných sportech včetně cyklu průběžných i souvislých praxí umožňuje studentům plně pokrýt celou sféru jejich profesionálních zájmů.

 • Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou.

 • Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství pro střední školy – tělesná výchova – druhý aprobační předmět.

Otevírané kombinace:

 • TVS se zaměřením na vzdělávání – český jazyk a literatura (Filozofická fakulta UK v Praze)

 • TVS se zaměřením na vzdělávání – matematika (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze)

 • TVS se zaměřením na vzdělávání – geografie (Přírodovědecká fakulta UK v Praze)

Podmínky přijímacích zkoušek:

Přijímací řízení je dvoukolové.


I. kolo přijímacích zkoušek

 • Talentová zkouška z atletiky

 • Talentová zkouška z gymnastiky

 • Talentová zkouška ze sportovních her

 • Talentová zkouška z plavání

Talentové zkoušky se nemusí konat v uvedeném pořadí, jejich sled bude uveden na pozvánce.


Specifikace talentových zkoušek je uvedena ZDE


II. kolo přijímacích zkoušek

 • Písemná zkouška z druhého aprobačního předmětu podle zadání partnerských fakult


Forma studia

Studiní obor

Počet postupujících do 2. kola

Minimální předpokládaný počet přijatých

Poznámky

Prezenční studium

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání – český jazyk a literatura

*

15

www.ff.cuni.cz **


Prezenční studiu

Tělesná výchova a sport se zaměřením

na vzdělávání – matematika

*

25

www.mff.cuni.cz **


Prezenční studium

Tělesná výchova a sport se zaměřením

na vzdělávání – geografie

*

20

www.natur.cuni.cz **

* Do druhého kola postupují všichni uchazeči, kteří z každé talentové zkoušky získají minimálně 1 bod.

** Termíny písemných přijímacích zkoušek, které se nemusí shodovat s termíny na UK FTVS, podmínky přijímacího řízení a bodování druhého aprobačního předmětu jsou zveřejněny na www stránkách partnerských fakult UK v Praze:

Bodování:

1. Talentová zkouška z atletiky

0 - 100 bodů

2. Talentová zkouška z gymnastiky

0 - 100 bodů

3. Talentová zkouška ze sportovních her

0 - 100 bodů

4. Talentová zkouška z plavání

0 - 100 bodů

5. Talentová zkouška z druhého aprobačního předmětu

0 - 100 bodů **

Celkem možno získat:

0 - 500 bodů

2014/2015 počet přihlášených/počet přijatých:

TVS - ČJ

19/0

TVS - MA

23/14

TVS - GE

59/30Poslední změna: 24. leden 2018 12:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: