• Aktuality

Aktuality

8. září 2023

Konference ZTV: Nové trendy ve zdravotním cvičení

V pátek 22. září se na Fakultě tělesné výchovy a sportu uskuteční již 3. ročník odborné konference Zdravotní tělesná výchova organizované pod vedením Katedry zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství FTVS UK.


Konference je určena zejména zájemcům z řad odborné veřejnosti, kteří se věnují zdravotnímu cvičení, a to jak s běžnou populací, tak se zaměřením na osoby se specifickými potřebami, ale je otevřená všem se zájmem o problematiku zdravotní tělesné výchovy.


Konference ZTV nabídne kombinaci odborných přednášek a praktických ukázek jednotlivých specializovaných cvičení. Ukázky cvičení, které si účastníci budou moci hned sami vyzkoušet, jsou zařazeny jak do dopoledních tematických bloků, tak i do odpoledního programu a představí nové techniky a postupy pro práci s dětmi, seniory, OSP a sportovci.


Přednáškové bloky nabídnou celou řadu aktuálních odborných témat jako jsou například zkušenosti s neurovývojovou stimulací, problematika primárních reflexů u dětí s PAS či jak pracovat s vizuomotorickou koordinací.


Váženým hostem letošní konference je prof. Pavel Kolář, který zahájí odpolední přednáškový blok přednáškou na téma Ideomotorické funkce a jejich poruchy. Prof. Kolář je mimo jiné zakladatelem konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace, autorem knihy Rehabilitace v klinické praxi a působí jako proděkan na 2. Lékařské fakultě UK.


Konference bude probíhat v prostorách Fakulty tělesné výchovy a sportu UK na adrese José Martího 31, Praha 6 v čase od 9 do 18 hod. Zájemci se ještě před zahájením odborného programu mohou protáhnout a rozehřát při ranním cvičení ZTV s prvky jógy ve venkovním atriu školy pod vedením Veroniky Szabó.


V případě zájmu se prosím registrujte zde, kapacita akce je omezena. Bližší informace k akci a kontakt na organizátory najdete zde. Program konference ke stažení zde.


Sdílet na: