• Aktuality

Aktuality

16. září 2023

Fórum kinantropologie 2023: vzdělávání v kinantropologii

Třicátý ročník již tradiční konference Fórum kinantropologie se letos uskuteční ve dnech 16.–17. 10. na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, ve výcvikovém středisku Ovčín, Stráž nad Nežárkou.


Kromě zajímavých témat, odborných i společenských kontaktů vás čeká výborná česká kuchyně a sportovní vyžití v nádherné přírodě. Ubytování bude možné v budově bývalého statku (Ovčín), nebo pro otužilejší v rekonstruovaných chatkách.


Odbornou garanci nad jednotlivými tématy a svou účast na letošním Fóru přislíbili Karel Kovář (ČŠI), Zbyněk Svozil (FTK UPOL), Jan Tupý (NPI ČR) a další.


Ústředními tématy letošního setkání budou:

  • Kompetenční rámec absolventa učitelství (TV)

  • Revize rámcových vzdělávacích programů


Přidružená a diskusní témata:

  • Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách (Zpráva ČŠI)

  • Reforma pregraduální přípravy učitelů


Konkrétní aktualizovaný program, podkladové materiály k jednání i další informace naleznete zde.


Bližší informace naleznete na webu Fóra. Pro případné dotazy využijte e-mailového kontaktu:


POZVÁNKA


Přihlaste se prosím do 23. 9. prostřednictvím formuláře:

PŘIHLÁŠKA


Organizátory letošní konference jsou Česká kinantropologická společnost (ČKS) a Fakulta tělesné výchovy a sportu UK.
Sdílet na: