Doporučená literatura

Prezenční i kombinované studium


 • BĚLKOVÁ,T. Didaktika plavecké výuky. 2. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1994. s.105, ISBN 80-7066-837-7. kromě kap. "Plavání" kojenců, Plavecká výuka batolat.

 • BĚLKOVÁ,T. et.al. Plavání. Zdokonalovací plavecká výuka. l. vyd. Praha : Svoboda, 1998. 47 s. ISBN 80-205-0550-4.

 • BĚLKOVÁ, T. Zdravotní a léčebné plavání. Praha : Univerzita Karlova, 1994. 42 s. ISBN 80-7066-990-X.

 • BĚLOHLÁVEK, J., HOFER, Z. Odstraňování chyb v plavecké technice - prsa. Tělesná výchova mládeže, roč. 51, č. 5, s. 165-174.

 • BĚLOHLÁVEK, J., HOFER, Z. Odstraňování chyb v plavecké technice - kraul. Tělesná výchova mládeže, roč. 51, č. 6, s. 212-220.

 • BĚLOHLÁVEK, J., HOFER, Z. Odstraňování chyb v plavecké technice - znak. Tělesná výchova mládeže, roč. 51, č. 7, s. 247-254.

 • BĚLOHLÁVEK, J., HOFER, Z. Odstraňování chyb v plavecké technice - starty. Tělesná výchova mládeže, roč. 51, č. 8, s. 291-298.

 • BĚLOHLÁVEK, J., HOFER, Z. Odstraňování chyb v plavecké technice - obrátky. Tělesná výchova mládeže, roč. 51, č. 9, s. 325-333.

 • BĚLOHLÁVEK, J., HOFER, Z. Abeceda záchrany „D“ (plavání). 1. vyd. Praha : VZS ČČK, 1992. 108 s. pouze kapitoly 7. až 10.

 • BĚLOHLÁVEK, J., HOFER, Z. Organizace a rozhodování plaveckých závodů. 2. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1997. 72 s. ISBN 80-184-373-3.

 • ČECHOVSKÁ, I. Plavání dětí s rodiči. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2002, 132 s. ISBN 80-247-0211-8.

 • ČECHOVSKÁ, I., HOFER, Z. Plavání (Profily sportu). Sport report, roč. 3, 1994, č. 7, s. 83-90.

 • ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2001, 132 s. ISBN 80-247-9049-1.

 • ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V., MILEROVÁ, H. Aqua- fitness. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2003, 136 s. ISBN 80-247-0462-5.

 • HOFER,Z., aj. Technika plaveckých způsobů. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 100 s. ISBN 978—80-246-1908-8.

 • HOCHOVÁ, J., ČECHOVSKÁ, I. Plavecká výuka předškolních dětí. Metodický dopis ČÚV ČSTV. 1. vyd. Praha : Sportpropag, 1989. 61 s.

 • HOCH, M. et.al. Plavání (Teorie a didaktika). 1.vyd. Praha : SPN, 1983. 171 s.

 • HOCH, M. Učte děti plavat. Praha : Olympia, 1991. 135 s. ISBN 80-7033-055-4.

 • MILER, T. et al. Prevence, bezpečnost a záchrana u vody: bazény, koupaliště a aquaparky. 1. vyd. Praha : Ondřej Falešník - FALON pro Českou školu záchrany tonoucích s.r.o., 2016 243 s. ISBN 978-80-87432-20-4.

 • Pravidla plavání . Český svaz plaveckých sportů, 2010, jejich aktuální úpravy z r. 2017

  Zde.

 • Pravidla dálkového plavání . Český svaz plaveckých sportů, 2017 Zde.

 • Pravidla zimního plavání . Český svaz plaveckých sportů, 2016 Zde.

 • Pravidla synchronizovaného plavání, 2017

  Zde.

 • Pravidla vodního póla. FINA 2005.

  Zde.

 • Pravidla skoků do vody. Platná od 1.1. 2003. pozn. a jejich aktuální úpravy.

  /Katedry/kps/doc/vyber_pravidel_skoky_do_vody.doc

 • Pravidla plavání s ploutvemi.

  Zde.

 • DVOŘÁKOVÁ, Z. Potápění. Praha : Grada Publishing, 2005. 108 s. ISBN 80-247-1100-1.

 • Články s problematikou plavání a plaveckých sportů v časopise

  TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORTMLÁDEŽE publikované členy katedry plaveckých sportů UK FTVS Praha

 • Odborné články v časopise AQUASPORT & triatlon publikované členy katedry plaveckých sportů UK FTVS Praha

 • Sborníky katedry plaveckých sportů, články publikované členy katedry

  Problematika plavání a plaveckých sportů. Ed. Čechovská, I. Praha : Karolinum, 1998.

  Problematika plavání a plaveckých sportů II. Ed. Čechovská, I. Praha : Karolinum, 2001.

  Problematika plavání a plaveckých sportů III. Ed. Čechovská, I. Praha : Karolinum, 2003.

  Problematika plavání a plaveckých sportů IV. Ed. Čechovská, I. Praha : Karolinum, 2005. • BĚLKOVÁ, T. Zdravotní a léčebné plavání. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1994. ISBN 80-7066-990-1. 43 s.pozn.: některé informace nutno korigovat ve shodě s výukou na FTVS

 • ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V. a MILEROVÁ, H. Aqua-fitness. Praha: Grada Publishing, a.s., 2003, 136 s. ISBN 80-247-0462-5.

 • HOFER,Z., aj. Technika plaveckých způsobů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 100 s. ISBN 80-246-0169-9.

 • MILER, T. Záchranář – bezpečnost a záchrana u vody. 2. vyd. Praha : VZS ČČK, 1999. 63 s. ISBN 80-902805-0-1.

 • 5.„Zdravotní plavání“ – články z časopisu Tělesná výchova a sport mládeže – ročník 68

  autoři: BŘEČKOVÁ, G., ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V.

  3/02 – „Využití plaveckého dýchání a splývavých poloh“

  4/02 – „Využití splývání a změny v polohování“

  5/02 – „Vnímání vodního prostředí“

  6/02 – „Využití obměn plaveckého způsobu prsa“

  7/02 - „Využití obměn plaveckého způsobu znak“

  8/02 - „Využití obměn plaveckého způsobu kraul“

 • Aquatics for special populations. YMCA of the USA, 1987. ISBN 0-873122-579-1. 154 s.

 • BENEŠOVÁ, M. Cvičení ve vodě: aquagymnastika, 2. vyd. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 1997. 69 s.

 • BLACK,A.The Halliwick Metod. Association of Swimming Therapy. London : 1995.

 • ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. Praha : Grada Publishing, 2001, ISBN 80-247-9049-1. 132 s.

 • ČECHOVSKÁ, I. Plavání dětí s rodiči. Praha : Grada Publishing, 2003, ISBN 80-247-0211-8. 132 s.

 • ČELKO, J., ZÁLEŠÁKOVÁ, J. a GÚTH, A. Hydrokinezioterapia. Bratislava : LIEČREH GÚTH, 1997, ISBN 80-247-0462-5. 159 s.

 • INNERMOSER, J. Swimmspass für Behinderte. Bockenem : Sport Fahnemenn GmbH, 1988.

 • KOVÁŘ, M. Uzpůsobená plavecká metodika jedinců s míšní lézí. In: Sborník referátů z národní vědecké konference Tělesná výchova a sport na přelomu století. Praha : FTVS UK, 1996. p. 308 – 313.

 • KOURY, J. M. Aquatic therapy programming. Philadelphia : United Graphics, 1996. ISBN 0-87322-971-1. 280 s.

 • KRASEVEC, J. A., GRIMES, D.C. HydroRobics. USA : Human Kinetics, 1987. ISBN 0880 112 662. 224 s.

 • LEPORE,M., et al. Adapted Aquatics Programming: A Professional Guide. USA : Human Kinetics, 1998. ISBN 0-880116-951-1. 314 s.

 • PACIOREK J. M., JONES, A. J. Disability Sport and Recreation Resources. ISBN 1-884125-75-1

 • SRDEČNÝ, V., GRONSKÝ, R. Plavání pro tělesně postižené: metodický dopis. Praha : Sportpropag, 1981. 47 s.

 • ŠARINOVÁ, M., ČECHOVSKÁ, I. Charakteristika komplexní plavecké dovednosti, návrh a ověření programu plavecké výuky pro zrakově postižené děti mladšího školního věku. Závěrečná interní grantová zpráva o výsledcích řešení. Praha : UK FTVS, 1999. - na vyžádání ve studovně.

 • WESSELS,A. Wassergymnastik: Theorie und Praxis der Bewegungstherapie im Wasser. Heidelberg : Hang, 1992.

 • WINNICK P. J. Adapted Physical Education and Sport. USA : Human Kinetics. ISBN0-87322-579-1.


www.czechswimming.cz

https://www.paralympic.org/swimming

www.kontaktbb.cz


Poslední změna: 29. říjen 2019 09:44 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS