VĚDECKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Vědecké zaměření

Publikace

Granty a konference


Badatelské aktivity laboratoře jsou směřovány v prvé řadě k projektům, které prošly oponentským řízením jak v ČR tak v zahraničí. Tématicky se zaměřujeme na využití pohybu jako prostředku kultivace člověka. Zabýváme se jak osobami bez pravidelného pohybového tréninku, tak sportovci všech výkonnostních úrovní i vybranými skupinami pacientů (kardiaci, diabetici, obézní, nefrologičtí pacienti, amputovaní, neurologičtí pacienti, atd.). Věková struktura je od dětí předškolního věku až po seniory.


Poslední změna: 24. leden 2018 12:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: