PhDr. Klára Daďová, Ph.D.

Konzultační hodiny

Konzultace po předchozí domluvě e-mailem

Profesní charakteristika

 • Státní rigorózní zkouška (PhDr.) - UK FTVS, oblast humanitních, pedagogických a společenských věd (2009)

 • Postgraduální studium biomedicíny v oboru kinantropologie (Ph.D.) - UK FTVS (2007)

 • Mgr. studium Fyzioterapie - UK FTVS (2000)

 • European Master in Adapted Physical Activity (EMDAPA) - KU Leuven, Belgie (1998)

 • Bc. studium fyzioterapie – UK FTVS (1997)

 • na katedře zaměstnána od roku 2001

Tematické zaměření

 • Pohybové aktivity seniorů.

 • Subjektivní vnímání tělesného zatížení.

 • Prevence poruch pohybového systému

 • Aplikované pohybové aktivity a sport zdravotně postižených

 • Pohybová terapie a zdravotní tělesná výchova u jedinců s interními civilizačními chorobami
Poslední změna: 1. říjen 2021 22:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: