Zaměstnanci katedry

Vedoucí pracovníci

Vedoucí katedry

doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.


tel: 220 172 072

číslo dveří: E324

Hana Kopřivová

sekretářka katedry

referentka Etické komise


tel: 220 172 071

číslo dveří: E324

Mgr. Ivana Kinkorová, PhD.

tajemnice katedry a tajemnice SIS


tel.: 220 172 344

číslo dveří: E315


Vědecké oddělení

doc. PhDr. Petr Šťastný, Ph.D.


tel.: 220 17

číslo dveří: E218

Mgr. Dan Omcirk, PhD.


tel.: 220 172 073

číslo dveří: E323

Ing. Petr Kubovýtel.: 220 172 319, 732 773 536

číslo dveří: laboratoř BEZ

doc. Ing. Michal Jakl, Ph.D.


tel: 220 17 2071

číslo dveří: E302


Mgr. Andrea Duchoňová


tel: 220 17

číslo dveří: D218, D210

MUDr. Dita Hylmarová


tel.:220 172 071

číslo dveří: E209

Oddělení anatomie

PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.


tel: 220172 116

číslo dveří: D232

RNDr. Zdeněk Musil, Ph.D.


tel: 220 172 169

číslo dveří: D227

Oddělení biomechaniky

doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.


tel.: 220 172 319

číslo dveří: D228Mgr. Jan Urbaczka, Ph.D.

tel: 220 172 319

číslo dveří: D228


PhDr. Jitka Malá, Ph.D.


tel: 22017 2071

číslo dveří: E324
Oddělení fyziologie a biochemie

prof. MUDr. Jan Heller, CSc.

zástupce vedoucího


tel: 220 172 246

číslo dveří: E317

doc. RNDr. PhDr. Ing. Jana

Jaklová Dytrtová, Ph.D.


tel: 220 172 071

číslo dveří: E322

doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

děkan


tel: 220 172 213

číslo dveří: H101

doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.


tel: 220 174 103

číslo dveří: E316

doc. MUDr. Tomáš Větrovský, Ph.D.


tel: 220 172 071

číslo dveří: E210

MRes. Tereza Jandová, Ph.D.


tel: 220 172 344

číslo dveří: E315

PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.

rodičovská dovolená


tel: 220 172 071

číslo dveří: E317

James Tufano, doc.,Ph.D.


tel: 220 172 071

číslo dveří: E323

Mgr. Tomáš Mika


tel: 220 172 071

číslo dveří: E218

Externí spolupracovníci

MUDr. Klára Staňková


tel: 220 172 071

číslo dveří: E317

Jana Jamburová


tel: 220 172 071

číslo dveří: E324


STUDENTI DOKTORSKÉHO STUDIA

Mgr. Duchoňová Andrea

Mgr. Endal Václav

Farwa Baber, M.Phil

Mgr. Hellebrand Jaroslav

PhDr. Holá Veronika

Mgr. Hybská Tereza

Inalli Caˇgatay, M.Sc.

MRes.Jandová Tereza, Ph.D.

Mgr. Janek Michael

Mgr. Janikov Martin Tino

Mgr. Kališko Ondřej

Mgr. Langer Jaroslav

Mgr. Ludlová Monika

Mgr. Mika Tomáš

Mgr. Nápravník Pavel

Mgr. Novák Jan

Mgr. Pádecký Jan

Mg.A. Polanská Hana

Stuart Andrew

Mgr. Soukupová Vendula

Mgr. Voleský Kryštof

Poslední změna: 25. duben 2024 09:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: