Zaměstnanci katedry

Vedoucí pracovníci

Vedoucí katedry

doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.


tel: 220 172 072

číslo dveří: E324

Hana Kopřivová

sekretářka katedry

referentka Etické komise


tel: 220 172 071

číslo dveří: E324

Mgr. Ivana Kinkorová, PhD.

tajemnice katedry a tajemnice SIS


tel.: 220 172 344

číslo dveří: E315


Vědecké oddělení

doc. PhDr. Petr Šťastný, Ph.D.


tel.: 220 17

číslo dveří: E218

Mgr. Dan Omcirk, PhD.


tel.: 220 172 073

číslo dveří: E323

Ing. Petr Kubovýtel.: 220 172 319, 732 773 536

číslo dveří: laboratoř BEZ

doc. Ing. Michal Jakl, Ph.D.


tel: 220 17 2071

číslo dveří: E302


Mgr. Andrea Duchoňová


tel: 220 17

číslo dveří: D218, D210

MUDr. Dita Hylmarová


tel.:220 172 071

číslo dveří: E209

Oddělení anatomie

PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.


tel: 220172 116

číslo dveří: D232

RNDr. Zdeněk Musil, Ph.D.


tel: 220 172 169

číslo dveří: D227

Oddělení biomechaniky

doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.


tel.: 220 172 319

číslo dveří: D228Mgr. Jan Urbaczka, Ph.D.

tel: 220 172 319

číslo dveří: D228


PhDr. Jitka Malá, Ph.D.


tel: 22017 2071

číslo dveří: E324
Oddělení fyziologie a biochemie

prof. MUDr. Jan Heller, CSc.

zástupce vedoucího


tel: 220 172 246

číslo dveří: E317

doc. RNDr. PhDr. Ing. Jana

Jaklová Dytrtová, Ph.D.


tel: 220 172 071

číslo dveří: E322

doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

děkan


tel: 220 172 213

číslo dveří: H101

doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.


tel: 220 174 103

číslo dveří: E316

doc. MUDr. Tomáš Větrovský, Ph.D.


tel: 220 172 071

číslo dveří: E210

MRes. Tereza Jandová, Ph.D.


tel: 220 172 344

číslo dveří: E315

PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.

rodičovská dovolená


tel: 220 172 071

číslo dveří: E317

James Tufano, doc.,Ph.D.


tel: 220 172 248

číslo dveří: H105

Mgr. Tomáš Mika


tel: 220 172 071

číslo dveří: E218

Externí spolupracovníci

MUDr. Klára Staňková


tel: 220 172 071

číslo dveří: E317

Jana Jamburová


tel: 220 172 071

číslo dveří: E324Poslední změna: 26. únor 2024 15:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: