Zaměstnanci katedry

Vedoucí pracovníci

Vedoucí katedry

doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.tel: 220 172 072

číslo dveří: E324

Hana Kopřivová

sekretářka katedry

referentka Etické komise


tel: 220 172 071

číslo dveří: E324

Mgr. Ivana Kinkorová

tajemnice katedry a tajemnice SIS


tel.: 220 172 314

číslo dveří: E204


Vědecké oddělení

doc. PhDr. Petr Šťastný, Ph.D.tel.: 220 172 260

číslo dveří: C220

Mgr. Dan Omcirktel.: 220 172 073

číslo dveří: E323

Ing. Petr Kubovýtel.: 732 773 536

číslo dveří: E208

Eva Štajnrtovátel.: 220 172 196, 605 568 263

číslo dveří: D234


Mgr. Ing. Daniel Hadraba, Ph.D.dhadraba@gmail.com

tel.: 739 468 467

číslo dveří: E208


Kovać Ishak, Msc.tel.:

číslo dveří:E302

Oddělení anatomie

MUDr. Václav Kvítektel.: 220 172 169

číslo dveří: D227

RNDr. Zdeněk Musil, Ph.D.tel: 776 103 908

číslo dveří: D232

Oddělení biomechaniky

doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.tel.: 220 172 009

číslo dveří: D229

Ing. František Lopot, Ph.D.tel.: 220 172 071

číslo dveří: E323

Oddělení fyziologie a biochemie

prof. MUDr. Jan Heller, CSc.

zástupce vedoucího


tel: 220 172 268

číslo dveří: E203

doc. RNDr. PhDr. Ing. Jana

Jaklová Dytrtová, Ph.D.


tel:

číslo dveří: E322

doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

děkan


tel:

číslo dveří:

doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.tel: 220 172 246

číslo dveří: E317

doc. MUDr. Tomáš Větrovský, Ph.D.tel: 220 172 174

číslo dveří: D231

MRes. Tereza Jandová, Ph.D.tel: 220 172 071

číslo dveří: E324

MUDr. Kristýna Malátel: 220 172 071

číslo dveří: E324

PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.

rodičovská dovolenátel: 220 172 135

číslo dveří: E205

James Tufano, doc.,Ph.D.tel: 220 172 248

číslo dveří: H105

Mgr. Tomáš Mikatel: 220 172 071

číslo dveří: E324

Externí spolupracovníci

MUDr. Klára Staňková


tel: 220 174 103

číslo dveří: E317

Jana Jamburovátel: 220 172 071

číslo dveří: E324

Ing. Pavel Vodičkatel: 220 172 218

číslo dveří: E207


Poslední změna: 5. červen 2023 18:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: