Aktualní sděleníVýzkumné projekty, na kterých se aktuálně podílejí členové katedry


Vliv pohybově-vzdělávacího programu inspirovaného principy vývojové kineziologie na determinanty sarkopenie a křehkosti v pozdním věku (NU22-09-00447)


mHealth intervence poskytovaná v ordinaci praktického lékaře s cílem zvýšit pohybovou aktivitu a omezit sedavé chování u pacientů s prediabetem a diabetem 2. typu (NU21-09-00007)


Vliv tchaj-ťi a taneční pohybové terapie na hladinu irisinu v krvi u seniorů nad 65 let (GAUK/268321)
Poslední změna: 30. listopad 2022 16:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: