O nás

Katedra biomedicínského základu v kinantropologii je dílčím pracovištěm spadajícím v rámci organizačního řádu Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy do biomedicínské sekce. Katedra zajišťuje výuku předmětů biomedicínského základu - anatomie, biomechaniky, fyziologie, biochemie a dalších lékařských a zdravotnických oborů v různých modifikacích a specifikacích dle potřeb jednotlivých studijních programů. Kromě přímé a nepřímé pedagogické činnosti katedra zajišťuje výzkumnou činnost, organizuje doplňkové činnosti a podílí se celoživotním vzdělávání.


Pracovníci katedry, kromě pregraduálního vzdělávání, se dále podílejí na zajištění postgraduálního vzdělávání, realizaci různých forem tvůrčích činností pracoviště v oblasti biomedicínských věd.


Katedra v návaznosti na činnost jednotlivých laboratoří zajištuje širokou nabídku služeb veřejnosti především v oblastech zátěžové fyziologie, biomechaniky sportu.
Poslední změna: 2. září 2022 08:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: