SCIENTIA MOVENS 2022

Sborník Scientia Movens 2022

Sborník Scientia Movens 2022


Scientia movens 2022 - EN versionTermín konání: 

30.-31.5. 2022


30.5.2022 – zvaní řečníci

31.5.2022 – studentská konference ve třech kategoriích:


1) studenti bakalářského studia,

2) studenti magisterského studia,

3) studenti doktorského studiaMísto konání :

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (José

Martího 31, Praha 6, 162 52)


Přihlášky:

Závaznou přihláškou je abstrakt s informací, do které kategorie se student/ka hlásí (studenti bakalářské ho studia, studenti magisterského studia, studenti doktorského studia), zaslaný nejpozději do 23.5. 2022 e-mailem na . Zasláním příspěvku udělujete souhlas se zveřejněním Vašeho příspěvku v „book of abstracts“ a na FB fakulty.


Abstrakt: 

Struktura příspěvku ke stažení zde.


Prezentace: 

10 minut prezentace, 5 minut diskuse


Poplatky:

Konferenční poplatky se hradí při prezenci ve výši 200,- Kč.


Registrace:

Ve vestibulu UK FTVS přesný čas bude upřesněn


Pro aktuální informace, sledujte náš FB:

https://www.facebook.com/groups/881386612620124Scientia movens 2021


Scientia movens 2021 - EN version


Informace k mezinárodní studentské vědecké konferenci Scientia

Movens 2021:


Sborník Scientia Movens 2021

Sborník Scientia Movens 2021

V podatelně UK FTVS jsou k vyzvednutí balíčky pro účastníky konference (do konce června).


Výsledky konference Scientia Movens

Zhodnocení Scientia Movens 2021


Nově prodloužen termín podání přihlášek do 7.5.2021

Změna termínu konání na 25. 5. 2021!


Termín konání:

s ohledem na epidemiologickou situaci bude konference v on-line formě 25. května 2021 via MsTeams. Zahájení od 9:00, začátek v sekcích od 9:30, odkazy na jednotlivé sekce budou co nejdříve zveřejněny spolu s harmonogramem on-line konference.


Místo konání:

via MsTeams:

9:00 oficiální zahájení via MsTeams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWQ2MjNlNmUtZDczNC00YmM3LWE5MmEtMmZiMWU3ZmVjMjhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%229ef06250-cd5e-4918-ab74-58598519a466%22%7d


Přihlášky:

Závazné přihlášky společně s abstraktem zasílejte nejpozději do 7. 5. 2021

e-mailem na movens@ftvs.cuni.cz


Abstrakt:

Struktura příspěvku ke stažení zde.


Prezentace:

2 minuty příprava, 8 minut prezentace, 5 minut diskuse


Poplatky:

Zrušení poplatku, místo toho bude pro účastníky připraven balíček s flash diskem, rouškou s logem UK FTVS, knížka, certifikát.


Ubytování:

Zrušeno


Stravování:

Zrušeno


Sborník abstrakt:

Nahraný na flash disk, který je součástí balíčku pro účastníky. Vyzvednutí balíčku osobně v podatelně od konce května do konce června, případně zasláním poštou na adresu.


Časový harmonogram konference:

zde


Sekce:

SPORTOVNÍ TRÉNINK

SPOLEČENSKO-VĚDNÍ

VÝZKUMNÉ PROJEKTY I

VÝZKUMNÉ PROJEKTY II

ANGLICKÁ SEKCE

DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

APLIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY


Stipendia:

Nejlepší příspěvky jednotlivých sekcí budou oceněny mimořádným stipendiem


Organizační výbor:

Předseda:

prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D

Vědecká sekretářka:

Mgr. Anna Čechová

Členové:

Mgr. Daniel Opelík

Mgr. Dominika Dvořáčková

Mgr. Michaela Knoblochová

Mgr. Michaela Kaprálková

Mgr. Juraj Macho


Slavnostní vyhlášení:

10 minut po skončení sekce


SCIENTIA MOVENS 2020


Informace k mezinárodní studentské vědecké konferenci Scientia 

Movens 2020:Výsledky konference Scientia MovensČasový harmonogram konference Termín konání: 5. 6. 2020 

 

Místo konání :

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (José 

Martího 31, Praha 6, 162 52) 


Přihlášky:

Závazné přihlášky společně s abstraktem zasílejte nejpozději do 18. 3. 2020 e-mailem na movens@ftvs.cuni.cz.

 

Abstrakt: 

Struktura příspěvku ke stažení zde.

 

Prezentace: 

Maximální rozsah: 10 minut + cca 5 minut diskuze.

 

Poplatky:

Konferenční poplatky se hradí při prezentaci ve výši 200,- Kč.

Konferenční poplatek zahrnuje sborník abstraktů na USB, který účastníci obdrží při registraci.


Registrace:

Ve vestibulu UK FTVS od 7:30


Ubytování:

Požadavky na ubytování zasílejte nejpozději 9. 3. 2020 na: movens@ftvs.cuni.cz.

Ubytování placeno na místě.


Stravování:

Menza Sport UK FTVS (plná cena oběda pro mimo fakultní účastníky činí cca 80,- Kč).


Sborník abstrakt:

Součástí vkladu.

Obdrží každý účastník při registraci.


Časový harmonogram konference:

Bude zpracován na základě zaslaných příspěvků.

Zveřejněn na internetových stránkách fakulty.

Zaslán e-mailem všem přihlášeným.


Sekce:

    SPORTOVNÍ TRÉNINK 

    BIOMEDICÍNA 

    SPOLEČENSKO-VĚDNÍ 

    VÝZKUMNÉ PROJEKTY 

    ANGLICKÁ SEKCE 

    DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

    APLIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY 


Slavnostní vyhlášení:

V odpoledních hodinách v salonku menzy UK FTVS.

Nejlepší příspěvky jednotlivých sekcí budou oceněny mimořádným stipendiem.

Excelentní příspěvky budou vyzvány k zaslání celého textu k recenznímu řízení v odborném časopise Česká kinantropologie – prolink na: www.ceskakinantropologie.cz


Vědecký výbor:

Předseda: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.

Členové:

prof. Ing. Václav Bunc, CSc.

PhDr. Vladimír Hojka, Ph.D.

PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD.

doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.

PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.


Organizační výbor:

Předseda: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D

Vědečtí sekretáři: Mgr. Tomáš Korbelář, Bc. Anna Čechová

Členové:

Mgr. Juraj Macho

Mgr. Filip Hruša

Mgr. David Pulpán

Mgr. Michaela Knoblochová

M.S. Petra Hynčicová 

 
SCIENTIA MOVENS 2019Zhodnocení konference ke stažení


S ohledem na brzký termín se vedení fakulty ve spolupráci s organizačním výborem rozhodlo o posunutí letošní studentské vědecké konference Scientia Movens na 9. 4. 2019. Nový termín pro zaslání přihlášek i příspěvků: 22. 3. 2019.


V souvislosti s posunem termínu znovu shrnujeme hlavní pozitiva aktivní účasti na konferenci:

1. Účast na konferenci přispívá nejen ke zlepšení prezentačních dovednosti, ale také k navázání cenných profesních i osobních vztahů,

2. Netradiční formát konference nabízí relevantní zpětnou vazbu nejen od posluchačů, ale také od zkušených členů komisí,

3. Příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku,

4. Vybrané excelentní příspěvky budou předány do recenzního řízení pro publikaci v odborném časopise Česká Kinantropologie,

5. Vítězové sekcí obdrží mimořádné stipendium,

6. Studentům prvního a druhého ročníku DS účast na konferenci důrazně doporučujeme, nejen protože účast na konferenci je jednou ze studijních povinností,

7. Při přijímacím řízení do DS je účast na konferenci ohodnocena několika body.


Místo konání

 • Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (José Martího 31, Praha 6, 162 52)

 • Sekce hudebně-pohybové kompozice v rámci plesu UK FTVS (místo konání plesu: Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha 1)

Závazné přihlášky

 • Přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 22. 3. 2019

 • Přihlášky zasílejte na email -

Příspěvky

 • Příspěvky musí účastníci zaslat nejpozději do 22. 3. 2019

 • Příspěvky musí být formátované dle přiloženého vzoru

 • Nejpozději do poloviny února 2019 budou k příspěvkům zaslány případné připomínky, které je nutné obratem zapracovat

 • Délka příspěvku: max. 10 minut prezentace + 5 minut diskuse

 • Struktura příspěvku ke stažení zde

Poplatky

 • Konferenční poplatky se hradí při prezentaci ve výši 200,- Kč

 • Konferenční poplatek zahrnuje sborník, který účastníci obdrží při registraci

Ubytování

 • žádost o ubytování nutné odeslat nejpozději 22. 1. 2019

 • ubytování placeno na místě

Sborník

 • recenzovaný

 • součástí vkladu

 • obdrží každý účastník

Časový harmonogram konference

 • bude zpracován na základě zaslaných příspěvků

 • zveřejněn na internetových stránkách fakulty

 • zaslán e-mailem všem přihlášeným

Sekce

 • SPORTOVNÍ TRÉNINK

 • BIOMEDICÍNA

 • SPOLEČENSKO-VĚDNÍ

 • VÝZKUMNÉ PROJEKTY

 • ANGLICKÁ SEKCE

 • DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

 • HUDEBNĚ-POHYBOVĚ KOMPOZICE

Slavnostní vyhlášení

Stravování

 • menza Sport UK FTVS (plná cena oběda pro mimofakultní účastníky činí cca 70,- Kč)

Podrobné informace budou dodánySCIENTIA MOVENS 2018

Výsledky konference

ke stažení zde


Program SCIENTIA MOVENS 2018 ke stažení zdeMísto konání

 • Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (José Martího 31, Praha 6, 162 52)

 • Sekce hudebně-pohybové kompozice v rámci plesu UK FTVS (místo konání plesu: Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha 1)

Závazné přihlášky

 • PRODLOUŽENÍ - Přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 2. 2. 2018

 • Přihlášky zasílejte na email - movens@ftvs.cuni.cz

Příspěvky

 • Příspěvky musí účastníci zaslat nejpozději do 2. 2. 2018

 • Příspěvky musí být formátované dle přiloženého vzoru

 • Nejpozději do poloviny února 2018 budou k příspěvkům zaslány případné připomínky, které je nutné obratem zapracovat

 • Délka příspěvku: max. 10 minut prezentace + 5 minut diskuse

 • Struktura příspěvku ke stažení zde

Poplatky

 • Konferenční poplatky se hradí při prezentaci ve výši 200,- Kč

 • Konferenční poplatek zahrnuje sborník, který účastníci obdrží při registraci

 • Všichni aktivní účastníci obdrží vstupenku na ples UK FTVS

Plakát ke stažení zde


Ubytování

 • žádost o ubytování nutné odeslat nejpozději 7. 2. 2018

 • ubytování placeno na místě

Sborník

 • recenzovaný

 • součástí vkladu

 • obdrží každý účastník

Časový harmonogram konference

 • bude zpracován na základě zaslaných příspěvků

 • zveřejněn na internetových stránkách fakulty

 • zaslán e-mailem všem přihlášeným

Sekce

 • SPORTOVNÍ TRÉNINK

 • BIOMEDICÍNA

 • SPOLEČENSKO-VĚDNÍ

 • VÝZKUMNÉ PROJEKTY

 • ANGLICKÁ SEKCE

 • DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

 • HUDEBNĚ-POHYBOVĚ KOMPOZICE

Slavnostní vyhlášení

Stravování

 • menza Sport UK FTVS (plná cena oběda pro mimofakultní účastníky činí cca 70,- Kč)

Podrobné informace ke stažení zdeSCIENTIA MOVENS 2017 - ARCHIVVÝSLEDKY KONFERENCE ke stažení zde.


Program koference ke stažení zde.


Podrobné informace ke studentské vědecké konferenci SCIENTIA MOVENS, která se uskuteční v 7. a 8. 3. 2017


Místo konání

 • Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

 • José Martího 31, Praha 6, 162 52


Zasílání závazné přihlášky

 • přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 31. 1. 2017

 • přihlášky zasílejte na email -

Zasílání příspěvků

 • příspěvky musí účastníci zaslat nejpozději do 17. 2. 2017

 • příspěvky musí být formátované dle přiloženého vzoru

 • nejpozději do konce února 2017 budou k příspěvkům zaslány případné připomínky, které je nutné obratem zapracovat

 • délka příspěvku: max. 10 minut prezentace + 5 minut diskuse

 • příspěvky je nutné vytisknout a odevzdat podepsané při prezentaci


Poplatky

 • konferenční poplatky se hradí při prezentaci ve výší 200,- Kč

 • konferenční poplatky zahrnují sborník, který účastníci obdrží při registraci a účast na společenském večeru

Ubytování

 • žádost o ubytování nutné odeslat společně s příspěvkem do 7. 2. 2017

 • ubytování placeno na místě


Sborník

 • recenzovaný

 • součástí vkladu

 • obdrží každý účastník


Časový harmonogram konference

 • bude zpracován na základě zaslaných příspěvků


Sekce

 • SPORTOVNÍ TRÉNINK

 • BIOMEDICÍNA

 • SPOLEČENSKO-VĚDNÍ

 • VÝZKUMNÉ PROJEKTY

 • DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  


Stravování

 • menza Sport UK FTVS (plná cena oběda pro mimofakultní účastníky činí cca 70,- Kč)

Poslední změna: 6. červen 2022 07:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: