9th INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE CHILD IN MOTION


Znanstveno-raziskovalno središče Koper


INŠTITUT ZA KINEZIOLOŠKE RAZISKAVE


Centro di ricerche scientifiche Capodistria ISTITUTO DI RICERCHE KINESIOLOGICHE


Science and research Centre Koper INSTITUTE FOR KINESIOLOGY RESEARCH

 


v sodelovanju s partnerji


vabi na / invites to the


9. MEDNARODNO ZNANSTVENO IN STROKOVNO KONFERENCO OTROK V GIBANJU /


9th INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE CHILD IN MOTION


»AKTIVNO OTROŠTVO – VZVOD ZA USPEŠNO ŽIVLJENJE« /


»ACTIVE CHILDHOOD – THE LEVER OF A SUCCESSFUL LIFE«

 

2. - 4. OKTOBER 2017


Portorož, SlovenijaSpoštovani!Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Pedagoško fakulteto organizira 9. mednarodno znanstveno in strokovno konferenco »Otrok v gibanju«. Gibalna/športna aktivnost je integralni del otrokovega vedenja in stalne komunikacije z okoljem, zato je nujna za skladen razvoj otroka. Današnji življenjski slog, ki ga družba oblikuje in ponuja mladim, vsekakor ne spodbuja vsakodnevne gibalne/športne aktivnosti. Še več, še več potreba po gibanju, ki človeka spremlja skozi celotno evolucijo, žal izginja.Novost konference so strokovne delavnice »Aktivni v vrtcu in šoli«, katerih namen je predstaviti novejše pristope, ki se uporabljajo v praksi.Konferenca se bo odvijala v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu, od 2. do 4. OKTOBRA 2017.Več informacij najdete na spletni strani konference: https://ovg.si/?lang=sl

 


Vljudno vas prosimo, da novico o poteku konference posredujete vašim sodelavcem in kolegom doma in v tujini.

 


Za dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu ovg@zrs-kp.si


Dear Colleagues!


It is our great pleasure to inform you that Science and research Centre Koper, Institute for kinesiology research in cooperation with University of Maribor, Faculty of Education   is organizing 9th International Scientific and Professional conference »CHILD IN MOTION«. The physical activity is the integral part of children’s behaviour and constant communication with the environment that is why it is essential for a harmonious development of children. Today's lifestyle, that the society designs and offers to young people certainly does not encourage daily physical and sport activity,furthermore, the need to move which accompanies the human throughout the evolution is unfortunately fading.

 

The novelty of the conference are technical workshops "Active in kindergarten and school", which aim to demonstrate the newer approaches that are used in practice.

 

The Conference will be held in Grand Hotel Bernardin, Portorož, Slovenia in 2nd to 4th OKTOBER 2017.


More detailed information is available on the Conference Website: https://ovg.si/?lang=en

 

For any further details please do not hesitate to contact us by e-mail ovg@zrs-kp.si


We would be grateful if you could disseminate the news about The Conference to your collegues.


Vljudno vabljeni / With best regard


 


Assist. Prof. Tadeja Volmut


President of the Organising CommitteeProf. Dr. Rado Pišot


President of the Scientific Committee


Poslední změna: 24. leden 2018 12:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS