Průpravné úpoly

Průpravné úpoly jsou cvičení, jejichž zvládnutí je předpokladem ke cvičení úpolových sportů. Mohou to být specifické cviky, obsahující prvky dané úpolové specializace (cvičení na zemi s odporem partnera jako průprava na úniky z držení), ale i základní cviky obsahující úpolový charakter (strkání do soupeře).


Průpravné úpoly jsou relativně jednoduchá tělesná cvičení, která můžeme vykonávat bez jakékoliv speciální přípravy. Jednoduchost techniky jejich vykonávání má svoje opodstatnění.


Pomáhají u mládeže rozvíjet kondiční a koordinační pohybové schopnosti, odvahu, sebekontrolu, soutěživost, bojovnost.


Průpravné úpoly zařazujeme ve vyučovací jednotce do průpravné části, lze je využít i jako doplňující a kompenzační cvičení. Jejich nezařazováním do vyučovacího procesu tělesné výchovy ochuzujeme žáky a studenty o rozvoj dovedností, návyků a schopností, které nelze získat jinými prostředky tělesné přípravy. Jestliže je zařazujeme do hlavní nebo závěrečné části vyučovací hodiny, je potřeba věnovat výběru cvičení větší pozornost.


Mohou se dělit na:

1. Základní průpravné úpoly


  • Přetahy

  • Přetlaky

  • Odpory

  • Kombinace všeho (úpolové hry)


2. Specifické průpravné úpoly

3. Pádová technika


_________________________________________________________________________________________

© Radim Pavelka, Jaroslav Stich, 2017

© Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu

ISBN 978-80-87647-10-3


Poslední změna: 16. listopad 2022 14:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: