Aktivity projektu

Projekt je zaměřen zejména na přímou práci v 10 - 15 školách. Terénní pracovníci projektu - konzultanti APA provádějí detailní zhodnocení jednotlivých žáků s motorickým či senzorickým postižením.

Pro každého žáka je vypracována individuální zpráva, zahrnující diagnostiku motoriky, determinanty životního stylu, možnosti rozvoje, zapojení do pohybových aktivit v rámci předmětů i do mimoškolních aktivit.

Po zmapování všech aspektů přistoupí odborní pracovníci k přímé práci s nastavením vzdělávání v oblasti TV a dalších vzdělávacích oborů, kde jsou zařazeny pohybové prvky nebo oblast životního stylu.

Se zainteresovanými pracovníky realizační tým dopracuje či pozmění IVP dle aktuálních potřeb a vypracuje postup plánování, realizace a evaluace IVP pro TV, případně komplexní IVP ve spolupráci se školským poradenským zařízením.


Ve školách zároveň realizujeme tyto aktivity:


  • Edukativní program Paralympijský školní den - během této jednodenní akce mají všichni účastníci možnost se aktivně zapojit do nejrůznějších sportů, ale i denních činností osob se ZP. Součástí programu je i beseda s osobou se ZP.

  • Teambuildingové akce - v areálu naší fakulty organizujeme jednodenní sportovní akce pro kolektivy žáků (ze zapojených škol), kde jsou integrovány děti s motorickým či senzorickým postižením. Do organizace jsou zapojeni dobrovolníci z řad studentů UK FTVS.

  • Podpora volnočasových sportovních aktivit integrovaných studentů

  • Integrované příměstské tábory – pro žáky zapojené do projektu během letních prázdnin organizujeme každoročně 1 integrovaný příměstský tábor na FTVS UK.


Další klíčovou aktivitou je zahraniční stáž pedagogických pracovníků ze zapojených škol, přičemž bude podpořeno 10 pedagogů, kteří navštíví spolupracující zahraniční instituce v různých typech školských systémů (časová dotace 5-6 dnů).Poslední změna: 12. červen 2018 10:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS