Akreditované obory pro habilitační a jmenovací řízení na UK FTVS

V níže uvedených oborech má UK FTVS oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem:Habilitační řízení


Obor

Rozhodnutí MŠMT ČR

Datum platnosti akreditace

Kinantropologie

č.j. MSMT-24955/2015

31. 12. 2023

Biomechanika

č.j. MSMT-24955/2015

31. 12. 2023


Jmenovací řízení


Obor

Rozhodnutí MŠMT ČR

Platnost akreditace

Kinantropologie

č.j. MSMT-24955/2015

31. 12. 2023

 

Seznam oborů MŠMT ČR, ve kterých mají vysoké školy nebo její součásti oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.Poslední změna: 8. září 2020 15:58 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS