Akreditované obory pro habilitační a jmenovací řízení na UK FTVS

V níže uvedených oborech má UK FTVS oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem:Habilitační řízení


Obor

Rozhodnutí MŠMT ČR

Datum platnosti akreditace

Kinantropologie

č.j. MSMT-24955/2015

31. 12. 2023

Biomechanika

č.j. MSMT-24955/2015

31. 12. 2023


Jmenovací řízení


Obor

Rozhodnutí MŠMT ČR

Platnost akreditace

Kinantropologie

č.j. MSMT-24955/2015

31. 12. 2023

 

Seznam oborů MŠMT ČR, ve kterých mají vysoké školy nebo její součásti oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.Poslední změna: 8. září 2020 15:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: