doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.

Výzkumné zaměření

 • Biomechanika tkání

 • Aplikace inženýrské biomechaniky ve sportu, fyzioterapii, ergonomii a rehabilitačním inženýrství

Kreditní kurzy

Reologie a mikroreologie biologických struktur

Jsou probrány základy mechaniky kontinua a reologická klasifikace látek. Důraz je kladen na to, aby posluchač byl schopen rozlišit různé reologické chování látek, tj. aby byl schopen rozlišit, co je látka elastická, viskoelastická, plastická, jaký je rozdíl mezi newtonovskou a nenewtonovskou kapalinou a co je obecná reologická látka. Jsou rozebrány základní reologické modely. Probírají se základní experimentální metody stanovení reologických vlastností látek. V druhé části přednášky je pozornost zaměřena na výklad reologických vlastností jednotlivých biologických látek, tj. tkání, kloubů, kostí a oběhových kapalin. U svalů je rozebírána i jejich mikrostruktura a je zdůrazněna nutnost uvažovat je jako prvky s řízenou viskoelasticitou.


Mechanika tuhých a poddajných těles, soustav a kapalin

Doporučeno především absolventům biologických a medicínských směrů. Tématické okruhy:

 • Prostor, jeho vymezení a souřadný systém

 • Geometrie a kinematika bodu, tělesa, soustavy těles

 • Dynamika pohybu tělesa a soustavy těles

 • Základy mechaniky kontinua

 • Základy mechaniky tekutin, ideální a reálná kapalina-plyn;

 • Základní pojmy a vztahy v hydrostatice a hydrodynamice

 • Laminární a turbulentní proudění, kriteria

Předpokládá se forma samostudia a pravidelné konzultace

Nejvýznamější publikace

 • PALLOVÁ, I., ŠORFOVÁ, M., RYŠÁVKOVÁ.A: Měření rotace obratlů z RTG snímku, The 5th Prague-Sydney Symposium, 13. 10. 2004, Lékařský dům Praha

 • PALLOVÁ, I., ŠORFOVÁ, M., RYŠÁVKOVÁ.A: Měření rotace obratlů z RTG snímku, The 5th Prague-Sydney Symposium, 13. 10. 2004, Lékařský dům Praha

 • CHALUPOVÁ, M. et al: Fuzzy diagnostika deformit axiálního systému, In: Medsoft 2003, sborník konference, Agentura Action M, 2003, s. 21, ISBN: 80-86742-00-8

 • CHALUPOVÁ, M.. Utilize Of The Biomechanical Model Of The Scapula Region For The Muscle Disbalance Identification. In 3-th International Conference of the International Shoulder Group, Newcastle, Velká Británie, 2000, Published by Delft University Press, The Netherlands, s. 24-28

 • CHALUPOVÁ, M. et al. Human Posture Estimation Method from a 3D Surface Image using Fuzzy Logic Evaluation, In IASTED International Conference on Biomechanics (BIOMECH 2003), Rhodes – Greece, 2003, s. 128-131Poslední změna: 15. září 2023 09:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: