Příkazy děkana - 2011

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Název

Účinnost

4/2014

Odměny za pedagogickou činnost v celoživotním vzdělávání

2/2011

Preventivní lékařská prohlídka

1/2011

Uznávání studijních povinností dle čl. 6 odst. 17 Studijního a zkušebního řádu UK


Poslední změna: 28. duben 2022 12:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: