Příkazy děkana - 2010

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Název

Účinnost

6/2010

Osobní údaje studentů v SIS

4/2010

Vstup do budovy UK FTVS José Martího 31, Praha 6 - Veleslavín

3/2010

Používání průkazů UK pro průjezd hospodářskou vrátnicí

2/2010

Používání průkazů UK

1/2010

Vypínání počítačů po skončení pracovní doby


Poslední změna: 28. duben 2022 12:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: