doc. PhDr. Irena P. Martínková, Ph.D

Osobní informace (adresa, tel., email, konzultační hodiny)

Najdete zde

Konzultační hodiny - Office Hours


Email: martinkova@ftvs.cuni.cz

Místnost / room: H221 in H219


Pondělí: 14:30 - 15:30

(fyzická přítomnost na pracovišti)


POZOR: 16. 5. - 20. 5. 2022 dovolená / holidays


Pro rezervaci času v online konzultacích mi prosím pošlete minimálně jeden pracovní den před online konzultací mail na martinkova@ftvs.cuni.cz.

Konzultace proběhne na: Připojit se ke schůzce v Microsoft Teams


For reservation of time for an online consultation please send me an e-mail to: martinkova@ftvs.cuni.cz - at least one working day ahead.

The consultation will take place at: Join Microsoft Teams Meetin


Profesní charakteristika

 • V roce 1997 vystudovala TV a AJ na UK FTVS a UK FF.

 • V roce 2000 obhájila disertační práci "Kalokagathia dříve a dnes" v oboru Kinantropologie na UK FTVS.

 • Od 2002 působí jako odborná asistentka na UK FTVS.

 • V roce 2014 byla jmenována docentkou pro obor Kinantropologie.

 • Je členkou International Association for the Philosophy of Sport, European Association for the Philosophy of Sport (od roku 2014 je vicepresidentkou společnosti) a České kinantropologické společnosti.

 • Koordinátorka za UK FTVS programu Erasmus Mundus MA in Sports Ethics and Integrity (MAiSI)

Odborné zaměření

 • Etika sportu, hodnoty ve sportu, fenomenologie, Olympismus, harmonie, východní filosofie a bojová umění

Vyučované předměty / Courses

 • Filosofie sportu

 • Etika, etika sportu

 • Filosofie přírody

 • Filosofické problémy zdraví

 • Vybrané problémy z filozofie a etiky

 • Basics of Philosophy

 • History of Physical Culture

Informace pro studenty

Viz Moodle - http://dl1.cuni.cz

Publikace

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0633-1049

Monographs

 • MARTÍNKOVÁ, I. Instrumentality and Values in Sport. Praha: Karolinum Press, 2013. 150 p. ISBN 978-80-246-2288-0.

Chapters in Monographs

 • MARTÍNKOVÁ, I. & PARRY, J. Heidegger, sport and body ecology. In B. Andrieu, J. Parry, A. Porrovecchio, O. Sirost (Eds.), Body Ecology and Emersive Leisure. London: Routledge, 2018, pp. 136-149. ISBN

  978-1-138-56983-6

 • MARTÍNKOVÁ, I. Phenomenology and Sport. In M. McNamee and W. J. Morgan (Eds.), Routledge Handbook of the Philosophy of Sport. New York: Routledge, 2015, pp.178-191. ISBN 978-0-415-82980-9

 • MARTÍNKOVÁ, I. Embodiment. In C.R. Torres (Ed.), The Bloomsbury Companion to Philosophy of Sport. London: Bloomsbury, 2014, pp. 352-353, 378-379. ISBN 978-1-4081-8257-4

 • MARTÍNKOVÁ, I. The Ideal of Kalokagathia Enriched by ‘Inverted Kalokagathia’. In P. Mauritsch & C. Ulf (Eds.). Kultur(en) Formen des Alltäglichen in der Antike. Teil 2. Graz: Leykam, 2013, pp. 649-658. ISBN 978-3-7011-0275-4.

 • MARTÍNKOVÁ, I. Nietzsche vychovatel. In M. Fridmanová & J. Puc (Eds.), Filosofie Lidského, příliš lidského. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011, pp. 133-146. ISBN 978-80-87378-86-1.

 • MARTÍNKOVÁ, I. & PARRY, J. Zen and Sports: Focusing o­n the Quality of Experiencing. In J. Parry, N. Watson & M. Nesti (Eds.). Theology, Ethics and Transcendence in Sport. New York: Routledge, 2011, pp. 211-222. ISBN 978-0-415-87851-7.

 • MARTÍNKOVÁ, I. & PARRY, J. Coaching and the Limits of Performance Enhancement. In A.R. Hardman & C.R. Jones (Eds.). The Ethics of Sports Coaching. London: Routledge, 2011, pp. 165-184. ISBN 978-0-415-55775-7.

 • MARTÍNKOVÁ, I. Three Interpretations of Kalokagathia. In P. Mauritsch (Ed.). Körper im Kopf: Antike Diskurse zum Körper. Graz: Leykam, 2010, pp. 17-28. ISBN 978-3-7011-0177-1.

 • MARTÍNKOVÁ, I. Kalokagathia – člověk jako krásný a dobrý pohyb. In R. Šíp (Ed.). Kalokagathia: ideál, nebo flatus vocis? Brno: Masarykova Univerzita a Paido, 2008, pp. 53-62. ISBN 978-80-210-4566-8, ISBN 978-80-7315-164-5.

 • MARTÍNKOVÁ, I. The Problem of Intercultural Transfer of Martial Arts. In D. Blecking & M. Waic (Eds.). Sport – Ethnie – Nation. Zur Geschichte und Soziologie des Sports in Nationalitätenkonflikten und bei Minoritäten. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2008, pp. 152-158. ISBN 978-3-8340-0336-2.

 • MARTÍNKOVÁ, I. The Concept of Health and the Problem of Atomism. In M. Krejčí (Ed.). Factors of Self-Control and Self-Esteem in Overweight Reduction. České Budějovice: University of South Bohemia, 2008, pp. 13-20. ISBN 978-80-7394-051-5.

 • MARTÍNKOVÁ, I. Die Begegnung mit dem Fahrrad und mit sich selbst – Heideggers Perspektive. In P. Grüneberg & A. Stache (Eds.). Fahrrad – Person – Organismus. Zur Konstruktion menschlicher Körperlichkeit. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2008, pp. 215-226. ISBN 978-3-631-55858-4.

 • MARTÍNKOVÁ, I. Dialogue with our “Body“. In H. Sheridan, L.A. Howe, & K. Thompson (Eds.). Sporting Reflections, Some Philosophical Perspectives. Oxford: Meyer & Meyer Sport, 2007, pp. 171-177. ISBN 978-1-84126-182-9.

Journal Articles

 • MARTÍNKOVÁ, I. Open Categories in Sport: One way to decrease discrimination. Sport, Ethics and Philosophy, 2020, vol. 14, no. 4, pp.

  461-477. DOI: 10.1080/17511321.2020.1772355

 • MARTÍNKOVÁ, I. Unisex sports: Challenging the binary. Journal of the Philosophy of Sport, vol. 47, no. 2, pp. 248-265.

  DOI:10.1080/00948705.2020.1768861

 • MARTÍNKOVÁ, I., PARRY, J. & VÁGNER, M. The Contribution of Martial Arts to Moral Development. IDO MOVEMENT FOR CULTURE. Journal of Martial Arts Anthropology, 2019, vol. 19, no. 1, pp. 1–8. ISSN 2084-3763.

 • MARTÍNKOVÁ, I. Education and Olympism: Coubertin’s Unfinished Symphony. Diagoras: International Academic Journal on Olympic Studies, 2018, vol. 2, pp. 47-60.

 • MARTÍNKOVÁ, I. & PARRY, J.  Safe Danger – On the Experience of Challenge, Adventure and Risk in Education. Sport, Ethics and Philosophy, 2017, vol. 11, no. 1, pp. 75-91. ISSN 1751-1321.

 • MARTÍNKOVÁ, I. Body Ecology: Avoiding body–mind dualism. Loisir et Société / Society and Leisure, 2017, vol. 40, no. 1, pp. 101-112. ISSN 0705-3436.

 • VAN DIJK, A., DAĎOVÁ, K. & MARTÍNKOVÁ, I. Intellectual disability sport and Paralympic classification. AUC Kinanthropologica, 2017, vol. 53, no. 1, pp. 21–34. ISSN 1212-1428.

 • MARTÍNKOVÁ, I. & PARRY, J. Heideggerian hermeneutics and its application to sport. Sport, Ethics and Philosophy, 2016, vol. 10, no. 4, 364–374. ISSN 1751-1321.

 • MARTÍNKOVÁ, I. & PARRY, J. The paradox of martial arts – safe combat. IDO MOVEMENT FOR CULTURE. Journal of Martial Arts Anthropology, 2016, vol. 16, no. 4, pp. 4–10. ISSN 2084-3763.

 • MARTÍNKOVÁ, I. & PARRY, J. Martial Categories: Clarification AND Classification. Journal of the Philosophy of Sport, 2016, vol. 43, no. 1, pp. 143-162. ISSN 0094-8705.

 • MARTÍNKOVÁ, I. & PARRY, J. Biting in Sport – The Case of Luis Suarez. Sport, Ethics and Philosophy, 2015, DOI:10.1080/17511321.2015.1029964

 • MARTÍNKOVÁ, I. & PARRY, J. Eichberg’s ‘phenomenology’ of sport: a phenomenal confusion. Sport, Ethics and Philosophy, 2013, vol. 7, no. 3, pp. 331-341. ISSN 1751-1321.

 • MARTÍNKOVÁ, I. PELIŠ, M. & VESELÝ, T. Různé podoby čínského WUSHU. Česká kinantropologie, 2013, vol. 17, no. 1, pp. 9-20. ISSN 1211-9261.

 • MARTÍNKOVÁ, I. Pierre de Coubertin’s vision of the role of sport in peaceful internationalism. Sport in Society, 2012, vol. 15, no. 6, 788-797. ISSN 1743-0437.

 • MARTÍNKOVÁ, I. Fair or Temple: Two Possibilities for Olympic Sport. Sport, Ethics and Philosophy, 2012, vol. 6, no. 2, pp. 166-182. ISSN 1751-1321 Also at: M. McNamee & J. Parry (Eds.), Olympic Ethics and Philosophy. Lodnon: Routledge, 2012, pp. 64-80. ISBN 978-0-415-63511-0.

 • MARTÍNKOVÁ, I. Teaching Values in Movement Activities: Inherent and Added Values. Acta Universitatis Carolinae - Kinanthropologica, 2012, vol. 48, no. 2, pp. 111-119. ISSN 1212-1428.

 • MARTÍNKOVÁ, I. & PARRY, J. Sports Supplements: Strategies and Policies. Swedish Journal of Sport Research, 2012, vol. 1, pp. 83-106. ISSN 0284-4672.

 • MARTÍNKOVÁ, I. Consequences of Instrumentality in Sport. Acta Universitatis Carolinae - Kinanthropologica, 2012, vol. 48, no. 1, pp. 117-124. ISSN 1212-1428.

 • MARTÍNKOVÁ, I. Jak rozumět kalokagathii? Tělesná kultura, 2012, vol. 35, no. 1, pp. 93-105. ISSN 1211-6521.

 • MARTÍNKOVÁ, I. Anthropos as Kinanthropos: Heidegger and Patočka o­n Human Movement. Sport, Ethics and Philosophy, 2011, vol. 5, no. 3, pp. 217-230. ISSN 1751-1321 Also at: I. Martínková & J. Parry (Eds.), Phenomenological Approaches to Sport. London: Routledge, 2012, pp. 33-46. ISBN 978-0-415-69710-1.

 • MARTÍNKOVÁ, I. & PARRY, J. An Introduction to the Phenomenological Study of Sport. Sport, Ethics and Philosophy, 2011, vol. 5, no. 3, pp. 185-201. ISSN 1751-1321 Also at: I. Martínková & J. Parry (Eds.), Phenomenological Approaches to Sport. London: Routledge, 2012, pp. 1-17. ISBN 978-0-415-69710-1.

 • MARTÍNKOVÁ, I. & PARRY, J. Two Ways of Conceiving Time in Sports. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 2011, vol. 41, no. 1, pp. 23-31. ISSN 1212-1185.

 • MARTÍNKOVÁ, I. Basic Questions about World Winter Games. ACC Journal, 2011, vol. XVII, no. 2, pp. 142-149. ISSN 1803-9782.

 • MARTÍNKOVÁ, I. & PARRY, J. The double instrumentality of sport. Studies in Physical Culture and Tourism, 2011, vol. 18, no. 1, pp. 25-32. ISSN 0867-1079.

 • MARTÍNKOVÁ, I. & VÁGNER, M. Terminologické vymezení bojových aktivit v oblasti kinantropologie. Česká kinantropologie, 2010, vol. 14, no. 1, pp. 29-38. ISSN 1211-9261.

 • MARTÍNKOVÁ, I. The Fluency of Human Movement in Sport. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 2009, vol. 45, no. 2, pp. 55-65. ISSN 1212-1428.

 • MARTÍNKOVÁ, I. The Problem of Effort in Sports. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 2009, vol. 45, no. 1, pp. 85-93. ISSN 1212-1428.

 • MARTÍNKOVÁ, I. & HSU, L. Justification of Dangerous Sports and the Question of Values. Journal of Humanities and Social Sciences, 2009, vol. 5, no. 2, pp. 93-99. ISSN 1816-6571.

 • MARTÍNKOVÁ, I. The Legacy of Kalokagathia. Nikephoros, Zeitschrift für Sport und Kultur im Altertum, 2008, vol. 21, pp. 41-49. ISSN 1211-9261.

 • MARTÍNKOVÁ, I. Sport Competition and Health: a Healthy Relationship? Studies in Physical Culture and Tourism, 2008, vol. 15, no. 1, pp. 19-25. ISSN 0867-1079.

 • MARTÍNKOVÁ, I. Philosophical Kinanthropology: the Meeting Point of Philosophy, Body and Movement by Ivo Jirásek. Journal of the Philosophy of Sport, 2007, vol. 34, p. 214-216. ISSN 0094-8705.

 • MARTÍNKOVÁ, I. Jan Patočka’s three movements of human life with respect to physical education and sport practice. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 2006, vol. 36, no. 2, pp. 59-66. ISSN 1212-1185.

 • MARTÍNKOVÁ, I. In search of personal excellence in movement activities. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 2004, vol. 40, no. 2, pp. 61-71. ISSN 0323-0511.

 • MARTÍNKOVÁ, I. Understanding Harmony. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 2003, vol. 39, no. 2, pp. 85-90. ISSN 0323-0511.

 • MARTÍNKOVÁ, I. Kalokagathia – harmonie duše a těla nebo harmonie člověka? Česká kinantropologie, 2003, vol. 7, no. 1, pp. 75-81. ISSN 1211-9261.

 • MARTÍNKOVÁ, I. Kalokagathia – How to Understand Harmony of a Human Being. Nikephoros, Zeitschrift für Sport und Kultur im Altertum, 2001, vol. 14, pp. 21-28. ISSN 1211-9261.

 • MARTÍNKOVÁ, I. Teorie a disciplíny hledající propojení mezi psychickou a fyzickou stránkou člověka. Česká kinantropologie, 2000, vol. 4, no. 1, pp. 91-97. ISSN 1211-9261.

Proceeding papers

 • MARTÍNKOVÁ, I. The Ethics of Human Performance. In 7th International Session for Educators and Officials of Higher Institutes of Physical Education 20-27 July 2006. Proceedings. Ancient Olympia: International Olympic Academy and International Olympic Committee, 2007, pp. 48-57. ISBN 978-960-14-1743-1.

 • MARTÍNKOVÁ, I. Time versus Timelessness in Relation to Movement Practice. In I. Martínková & M. Peliš (Eds.) Movement – the Art of Life III. Prague: FTVS UK, 2007, pp. 43-63. ISBN 978-80-86317-52-6.

 • MARTÍNKOVÁ, I. Výkon, tíže a lehkost v Kacířských esejích. In M. Fridmanová & P. Přikryl (Eds.). Teze ke Kacířským esejím Jana Patočky, March 2007, pp. 3-6. CTS-07-07.

 • MARTÍNKOVÁ, I. Concepts of the Human Body and their Consequences for Movement in Relation to the Gap between Theory and Practice. In A. Stache (Ed.). Das Harte und das Wache. Körper – Erfahrung – Konstruktion. Bielefeld: Transcript Verlag, 2006, pp. 143-154. ISBN 3-89942-428-X.

 • MARTÍNKOVÁ, I. Aims and Aimlessness in Relation to Movement Practice. In I. Martínková & L. Dastlík (Eds.). Movement – the Art of Life. Prague: The Karolinum Press, 2006, pp. 31-42. ISBN 80-246-1235-6.

 • MARTÍNKOVÁ, I. Dualismus, psychofyzická jednota a holismus v tělesné výchově. In Süss, Vladimír, Mužík, Vladislav & Marvanová, Zdenka (Eds.). Dualismus, psychofyzická jednota a holismus v tělesné výchově. In Süss, Vladimír, Mužík, Vladislav & Marvanová, Zdenka (Eds.), Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie „Svatoňova Stráž 2005“ konaného 23.-25 září v Daňkovicích, 2005, pp. 15-19.

Edited Books

 • MARTÍNKOVÁ, I. & PARRY, J. (Eds.) Sport, Ethics and Philosophy. Special Issue: An Introduction to the Phenomenological Study of Sport, 2011, vol. 5, no. 3. ISSN 1751-1321 - také v knižní podobě: MARTÍNKOVÁ, I. and PARRY, J. (Eds.). Phenomenological Approaches to Sport. London and New York: Routledge, 2012. 179 p. ISBN 978-0-415-69710-1.

 • MARTÍNKOVÁ, I. & PELIŠ, M. (Eds.). Movement – the Art of Life III. Prague: FTVS UK, 2007. 100 p. ISBN 978-80-86317-52-6.

 • MARTÍNKOVÁ, I. & DASTLÍK, L. (Eds.). Movement – the Art of Life. Prague: The Karolinum Press, 2006. 97 p. ISBN 80-246-1235-6.

 • MARTÍNKOVÁ, I. & PELIŠ, M. (Eds.). Movement – the Art of Life I. Prague: FTVS UK, 2004. 100 p. ISBN 80-86317-32-3.Poslední změna: 12. květen 2022 09:44 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS