Zaměstnanci katedry

Vedoucí pracovníci


Vedoucí katedry


Doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.

tel.: 220 172 146

číslo dveří: H228

Konzultační hodiny SIS

Tajemník katedry


PhDr. Josef Voráček, Ph.D.

tel.: 220 172 208

číslo dveří: H230

Konzultační hodiny SIS

Sekretářka katedry


Mgr. Ilona Novotná

tel.: 220 172 185

číslo dveří: H229


Oddělení managementu sportu


Prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.

profesor


tel.: 220 172 032

číslo dveří: H226

Konzultační hodiny SIS

Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.

docentka


tel.: 220 172 032

číslo dveří: H226

Konzultační hodiny SIS

Mgr. Billy Crossan, Ph.D.

odborný asistent


tel.: 220 172 315

číslo dveří: H241

Konzultační hodiny SIS

Ing. Mgr. Daniel Opelík

asistent, proděkan pro vnitřní záležitosti, koordinátor pro e-learning, koordinátor pro internacionalizaci


tel.: 220 172 315, č. dveří H241 a

220 172 338, č. dveří H115 (děkanát)

Konzultační hodiny SIS

PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D.

odborný asistent

koordinátor pro e-learning


tel.: 220 172 031

číslo dveří: H227

Konzultační hodiny SIS

Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D.

odborný asistenttel.: 220 172 031

číslo dveří: H227

Konzultační hodiny SIS

Ing. Mgr. Michaela Kaprálková, M.A.

asistentkatel.: 220 172 315

číslo dveří: H243

Konzultační hodiny SIS

Mgr. Veronika Krause

asistentka
č. dveří: H242

Konzultační hodiny SIS

Mgr. Tereza Viplerová

asistentka
č. dveří: H242

Konzultační hodiny SIS

Externí vyučující

Prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.

externí spolupracovnice
Ing. Michal Čermák

externí spolupracovník


PhDr. Martin Doktor

externí spolupracovník


JUDr. Jan Exner, Ph.D.

externí spolupracovník


JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.

externí spolupracovník


Mgr. Martin Čížek, L.L.M.

externí spolupracovník


Ing. Róbert Kuchár, Ph.D.

externí spolupracovník
Mgr. Zdeněk Ledvina, LL.M., MBA

externí spolupracovník


Mgr. Andrea Lerchová

externí spolupracovnice


PhDr. Vladimír Janák, CSc.

externí spolupracovník


číslo dveří: H230

Konzultační hodiny SIS

Mgr. Zdeněk Novotný

externí spolupracovník


Ing. Mgr. Kamil Veselý

externí spolupracovník


doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

externí spolupracovník


Bc. Evelyn Musilová

externí spolupracovnice


Doktorandi

Ing. Mgr. Michaela Kaprálková, M.A

interní doktorandka


Mgr. Veronika Krause

interní doktorandka


Ing. Mgr. Daniel Opelík

interní doktorand


Mgr. Tereza Viplerová

interní doktorandka


Mgr. Martin Čížek, L.L.M.

interní doktorandPoslední změna: 6. květen 2024 14:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: