Zaměstnanci katedry

Vedoucí pracovníci


Vedoucí katedry


Doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.

tel.: 220 172 146

číslo dveří: H228

Konzultační hodiny SIS

Tajemník katedry


PhDr. Josef Voráček, Ph.D.

tel.: 220 172 208

číslo dveří: H230

Konzultační hodiny SIS

Sekretářka katedry


Mgr. Ilona Novotná

tel.: 220 172 185

číslo dveří: H229


Oddělení managementu sportu


Prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.

profesor


tel.: 220 172 032

číslo dveří: H226

Konzultační hodiny SIS

Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.

docentka


tel.: 220 172 032

číslo dveří: H226

Konzultační hodiny SIS

Mgr. Billy Crossan, Ph.D.

odborný asistent


tel.: 220 172 315

číslo dveří: H241

Konzultační hodiny SIS

PhDr. Vladimír Janák, CSc.

odborný asistent

tel.: 220 172 208

mob.: 734 379 483

číslo dveří: H230

Konzultační hodiny SIS

PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D.

odborný asistent

koordinátor pro e-learning


tel.: 220 172 031

číslo dveří: H227

Konzultační hodiny SIS

Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D.

odborný asistent


tel.: 220 172 031

číslo dveří: H227


Konzultační hodiny SIS

Ing. Mgr. Michaela Kaprálková, M.A.

asistentka


tel.: 220 172 315

číslo dveří: H240

Konzultační hodiny SIS


Ing. Mgr. Daniel Opelík

asistent, koordinátor pro e-learning,

člen kolegia děkana pro hodnocení studia a studentské záležitosti

tel.: 220 172 315

číslo dveří: H241

Konzultační hodiny SIS

Externí vyučující

Prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.

externí spolupracovnice
Ing. Michal Čermák

externí spolupracovník


PhDr. Martin Doktor

externí spolupracovník


JUDr. Jan Exner, Ph.D.

externí spolupracovník


JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.

externí spolupracovník


Ing. Filip Krejčí

externí spolupracovník


Ing. Róbert Kuchár, Ph.D.

externí spolupracovník
Mgr. Zdeněk Ledvina, LL.M., MBA

externí spolupracovník


Mgr. Andrea Lerchová

externí spolupracovnice


Doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

externí spolupracovník


Mgr. Zdeněk Novotný

externí spolupracovník


Ing. Šárka Pelikánová

externí spolupracovnice


Mgr. Jan Procházka, Ph.D.

externí spolupracovník


Ing. Mgr. Kamil Veselý

externí spolupracovník


doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

externí spolupracovník


Bc. Kristýna Vrabčeková

externí spolupracovnice


Mgr. Veronika Krause

asistentka


č. dveří H242

Mgr. Tereza Viplerová

externí spolupracovnice


Doktorandi

Mgr. Richard Jarošík

interní doktorand


Ing. Mgr. Michaela Kaprálková, M.A

interní doktorandka


Mgr. Veronika Krause

interní doktorandka


Mgr. Zdeněk Ledvina, LL.M., MBA

interní doktorand


Ing. Mgr. Daniel Opelík

interní doktorand


Mgr. Lucia Kunzmann

interní doktorandka

(přerušené studium)

Mgr. Tereza Viplerová

interní doktorandkaPoslední změna: 19. květen 2023 15:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: