O nás

Katedra managementu sportu je pracoviště, které primárně zajišťuje studijní program zaměřený na oblast managementu sportu. Dále pak realizuje pedagogickou činnost v dalších studijních programech na UK FTVS.


Katedra vytváří vlastní vědeckou a tvůrčí činnost a podílí se na celkové vědecké činnosti fakulty zejména pak v oblasti ekonomie, managementu a marketingu sportu.


Cílem katedry je realizovat výzkumnou tvůrčí činnost také pro subjekty z aplikační sféry.


Dlouhodobým cílem katedry managementu sportu je též věnovat se oblasti internacionalizace v podobě různých forem mezinárodní spolupráce (bilaterální a multilaterální vztahy), zvyšovat zapojení členů katedry do národních i mezinárodních projektů, ale taktéž posílit zahraniční výměnu akademiků a studentů ve všech formách studia.


ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATEDRY MANAGEMENTU SPORTUORGANIZAČNÍ STRUKTURA KATEDRY MANAGEMENTU SPORTU
Poslední změna: 28. listopad 2022 10:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: