Informace pro studenty

1) Obhajoby závěrečných prací

Závěrečné práce mají prokázat schopnost studenta využít znalosti a dovednosti získané v studiu k samostatné písemné práci ve zvoleném oboru. Rozsah práce se řídí se především povahou zpracovávaného tématu a doporučením vedoucího práce.


Metodické podklady k tvorbě bakalářské/diplomové práce na FTVS UK


ODEVZDÁVÁNÍ BP/DP

BP/DP se nahrává elektronicky do SISu a v tištěné podobě se odevzdává pouze 1 výtisk, a to na sekretariátu katedry. (Tento výtisk Vám pak bude vrácen).

Pokud žádáte o odložení zveřejnění, odezdáváte 2 výtisky BP/DP !


BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Termíny obhajob bakalářských prací 2023/24


NOVÉ!

středa 24. ledna 2024 - Obhajoby BP, U20, 2.p., od 11:00 h. (viz Pozvánky na státní zkoušky a obhajoby v SIS)


DIPLOMOVÉ PRÁCE

Termíny obhajob diplomových prací 2023/24


NOVÉ!

středa 24. ledna 2024 - Obhajoby DP, U20, 2.p., od 9:00 h. (viz Pozvánky na státní zkoušky a obhajoby v SIS).


2) Státní závěrečné zkoušky

Bakalářské zkoušky

zakončují bakalářské studium. Skládají se ze dvou částí:

1. SBZK z Ekonomie

2. SBZK ze Společenskovědních základů TVS.


SBZK z Ekonomie je zkouška průběžná, která se koná po splnění studijních povinností za 1. a 2. ročník a zároveň po úspěšném složení zkoušky ze Světové ekonomiky ze 3. ročníku zpravidla 2-3x ročně (únor, červen, příp. září, viz harmonogram akademického roku).

Po složení SBZK z Ekonomie a po splnění všech studijních povinností následuje obhajoba bakalářské práce (viz harmonogram akademického roku).

Po obhajobě BP následuje SBZK ze Společenskovědních základů TVS.


Termíny SBZK v akademickém roce 2023/24


1. část SBZK z Ekonomie


NOVÉ!

pondělí 12. února 2024 - U20, 2.p., od 9:00 h. - Podrobný rozpis v SIS - Pozvánky na státní zkoušky a obhajoby..

středa 14. února 2024 - U20, 2.p., od 9:00 h. - Podrobný rozpis v SIS - Pozvánky na státní zkoušky a obhajoby.


2. část SBZK ze Společenskovědních základů TVS


NOVÉ!

čtvrtek 1. února 2024 - komise doc. M. Bednáře - U20, 2.p., od 9:00 h. - Podrobný rozpis v SIS - Pozvánky na státní zkoušky a obhajoby.Magisterské zkoušky

zakončují magisterské studium. Student je může skládat až po splnění studijních povinností magisterského studijního plánu oboru SZZK.

SZZK Management, marketing, management sportu.


Termíny magisterských SZZK v akademickém roce 2023/24:


NOVÉ!

pátek 2. února 2024 - U20, 2.p., od 9:00 h. - Podrobný rozpis v SIS - Pozvánky na státní zkoušky a obhajoby.


3) Praxe

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - Ing. Mgr. Daniel OPELÍKNAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM - PhDr. Tomáš RUDA, Ph.D.
Poslední změna: 24. leden 2024 09:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: