Aktualní sdělení

KOORDINÁTOŘI PRO E-LEARNING za katedru managementu sportu:

Ing. Mgr. Daniel OPELÍK

e-mail:

a

PhDr. Tomáš RUDA, Ph.D.

e-mail:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ODEVZDÁVÁNÍ BP/DP

BP/DP se nahrává elektronicky do SISu a v tištěné podobě se odevzdává pouze 1 výtisk, a to na sekretariátu katedry. (Tento výtisk Vám pak bude vrácen).

Pokud žádáte o odložení zveřejnění, odevzdáváte 2 výtisky BP/DP.


ZIMNÍ TERMÍN - odevzdávání BP/DP - do 20. 12. 2023.

JARNÍ TERMÍN - odevzdávání BP/DP - do 31. 5. 2024.

PODZIMNÍ TERMÍN - odevzdávání BP/DP - do 4. 7. 2024.


POZOR! Máte-li vedoucího práce z jiné katedry, odevzdání práce musí do SISu zapsat na příslušné katedře.

Zjistěte si úřední hodiny !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální konzultační hodiny vyučujících naleznete v oddíle Zaměstnanci katedry nebo v SIS.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V části Informace pro studenty najdete:

- Termíny obhajob závěrečných prací

- Termíny státních závěrečných zkoušek (Podrobný rozpis viz SIS - Pozvánky na státní zkoušky a obhajoby). Okruhy SZZK.

- Praxe (formuláře)

- Studijní materiály


V části Ostatní se nacházejí informace k Přijímacímu řízení.


Poslední změna: 8. leden 2024 13:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: